Matěj Tomáš, Bc.

Pracovní pozice:
ORV - registr vozidel, technik, správa informačních systémů OVŽÚ
Telefon:
Č. kanceláře: