Lipina Ivo

Pracovní pozice:
úředník odboru stavebního řádu a památkové péče (Státní památková péče, stavby města)
Telefon:
Č. kanceláře: