Kondělková Brigita, Mgr.

Pracovní pozice:
veřejné zakázky, příspěvkové organizace, parkovací průkazy
Telefon:
Fax:
596 803 172
Č. kanceláře: