Hirmerová Ludmila

Pracovní pozice:
ZPF, zemědělství, chov zvířat, koordin. stanoviska
Telefon:
Č. kanceláře: