Gřundělová Veronika, Ing.

Pracovní pozice:
stanoviska k PD, pronájem a výpůjčka pozemků, souhlas vlastníka pozemků
Telefon:
Č. kanceláře: