Gřunděl Šimon, Mgr.

Pracovní pozice:
referent oddělení územního plánování, územně analytické podklady, GIS
Telefon:
Č. kanceláře: