Gřunděl Šimon, Mgr.

Pracovní pozice:
referent oddělení územního plánování, územně analytické podklady
Telefon:
Č. kanceláře: