Glosmanová Jitka, Bc., DiS.

Pracovní pozice:
úředník odboru stavebního řádu a památkové péče
Telefon:
Č. kanceláře: