Banotová Iveta, Bc., DiS.

Pracovní pozice:
sociální pracovnice, kurátor pro dospělé
Telefon:
Č. kanceláře: