Anlauf Dominika, Bc.

Pracovní pozice:
asistentka náměstka pro investice a chytré město a náměstka pro ekonomiku a správu majetku
Telefon:
Č. kanceláře: