Kontakty

Vedení města

Feberová Jana, Mgr. primátorka města 596 803 210
Šlachta Karel, Ing. náměstek pro hospodářský rozvoj 596 813 479
Bělica Josef, Bc. náměstek pro ekonomiku a správu majetku 596 813 592
Zedníková Alena, Bc. náměstkyně pro sociální rozvoj 596 815 098

Odbor kancelář primátora

Tichá Dana, Mgr. vedoucí odboru kancelář primátora 596 803 247
Valová Eva asistentka primátora 596 803 222
Frídlová Lenka, Bc., DiS. asistentka náměstka pro ekonomiku a správu majetku 596 803 215
Bolková Markéta asistentka náměstka pro hospodářský rozvoj 596 803 211
Parchanská Barbara asistentka náměstka pro sociální rozvoj 596 803 261
Febrová Marie, DiS. sekretariát, kulturní akce města, pietní akty 596 803 263
Maňhalová Petra, DiS. partnerská města, rozpočet 596 803 441
Mikulášová Vladimíra rada a zastupitelstvo, komise RMH a výbory ZMH 596 803 218
Wilčková Lucie rada a zastupitelstvo, občanské komise 596 803 228
Pacák Jiří, Ing. krizové řízení, bezpečnostní ředitel 596 803 259
Bičej Vlastimil hospodářská opatření pro kriz. stavy, jednotky SDH 596 803 232
Bartošková Romana, MgA. redaktorka Radničních listů 596 803 398
Dybová Jana, Mgr. tisková mluvčí 596 803 280
Havlů Eva, Mgr. vedoucí oddělení strategického rozvoje 596 803 229
Furendová Adriana, Ing. projektová manažerka 596 803 202
Bartošová Jana, Ing projektová manažerka 596 803 442
Točíková Michaela, Ing projekt Strategické dokumenty 2 596 803 321
Koch Přemysl, Bc. projektový manažer 596 803 220
Kondělková Brigita, Mgr. projektová manažerka 596 803 205
Klimešová Milada, Bc. projektová manažerka 596 803 105
Streit Vladislav, Bc. projektový manažer 596 803 264
Ing. Slowiková Lenka, Dis. projekt MAP 596 803 189
Alena Nogolová, Ing. projekt MAP, projekt Vzdělávání 596 803 189
Braunová Karin, DiS. projekt Vzdělávání 596 803 439
Přečková Alice, Bc. kontrola 596 803 351
Kubíčková Hana kontrola 596 803 224
Vojnarová Věra, Ing. kontrola 596 803 214
Kopeček Jan, Bc. inspektor primátora 596 803 289

Interní audit

Schmidtová Barbara, Ing. interní audit 596 803 221

Organizační odbor

Menšík Milan,Ing. tajemník MmH 596 803 249
Vondrová Romana sekretariát tajemníka 596 803 248
Zvěřinská Jiřina, Ing. vedoucí organizačního odboru 596 803 268
Podivínská Alexandra sekretariát organizačního odboru 596 803 267
Štefková Gabriela, Ing. vedoucí personálního oddělení 596 803 246
Menšíková Karin personální oddělení a mzdy 596 803 392
Ondruszová Květoslava personální oddělení a mzdy 596 803 361
Skotnicová Věra personální oddělení a mzdy 596 803 251
Sabo Nadja, Ing administrátor osobních údajů 596 803 438
Kasaj Stanislav, Ing. vedoucí oddělení informatiky 596 803 262
Folwarczná Jana, Mgr. provoz PC sítě 596 803 239
Jatělová Lydie provoz PC sítě 596 803 282
Krystek Roman, Ing. provoz PC sítě 596 803 203
Malyszová Martina, Ing. pracoviště GIS 596 803 243
Motan Libor provoz PC sítě 596 803 200
Šantrůček Zdeněk provoz PC sítě 596 803 206
Ševců Michal provoz PC sítě 596 803 204
Bauerová Hana, Ing. vedoucí oddělení správy poplatků 596 803 250
Bálintová Renata místní poplatek ze psů 596 803 208
Berková Eva místní poplatek za odpady 596 803 252
Mlynářová Magda, Mgr. místní poplatek za odpady 596 803 219
Demčáková Pavlína půjčky na kanalizační přípojky, odpady - vymáhání 596 803 108
Hladká Gabriela, Bc. místní poplatek za odpady - vymáhání 596 803 207
Novotná Alžbeta místní poplatek za odpady - vymáhání 596 803 388
Svížalová Dagmar, Bc. místní poplatek za odpady - vymáhání 596 803 323
Olšar Marcel místní popl. za veř. prostranství, vymáhání sankcí 596 803 209
Kubešová Petra vymáhání peněžitých sankcí 596 803 375
Nováková Libuše poplatek za užívání veř. prostranství 596 803 209
Pawlas Luděk exekutor 596 803 316
Konečná Miluše spisovna 596 803 186
Štýbnarová Dana podatelna 596 803 240
Náterová Kateřina podatelna 596 803 240
Mrázková Ivana podatelna 596 803 240
Pilousová Dagmar rozmnožovna + autoprovoz 596 803 230
Jelínková Naděžda hospodář ekonom 596 803 225
Holišová Jarmila správa Radnice, BOZP, PO 596 803 226
Burgetová Marie inventarizace, volby 596 803 227
Turková Šárka pokladna 596 803 231
Bajger Česlav, Ing. digitalizátor 596 803 107
Filipcová Marie digitalizátor 596 803 107
Kolář Miroslav telefonní ústředna 596 803 111

Ekonomický odbor

Fukalová Lucie, Ing. vedoucí ekonomického odboru 596 803 216
Němcová Andrea sekretariát EO, evidence faktur 596 803 217
Kasalíková Marcela, Ing. vedoucí oddělení rozpočtu, zástupce vedoucí odboru 596 803 256
Slížová Kateřina rozpočet, veřejné sbírky 596 803 255
Gurecká Pavlína, Ing. rozpočet 596 803 353
Gregorová Petra, Bc. rozpočet 596 803 198
Mlynaričová Vladislava, Ing. vedoucí oddělení účtárny 596 803 257
Krochmalná Miloslava účetní 596 803 297
Ciompová Blanka účetní 596 803 254
Kačorová Marie, Ing. účetní 569 803 153
Červená Marie účetní 596 803 354
Luzarová Jana účetní 596 803 253
Folwarczná Irena, Bc. účetní (příjmy) 596 803 133
Svačková Kateřina účetní (příjmy) 569 803 258
Jaschková Jaroslava, Bc. účetní, metodik DPH, evidence faktur 596 803 348
Burianová Iva, JUDr. vedoucí oddělení správy majetku 596 803 309
Vávra Zdeněk bytové záležitosti, čísla pop., or. a evidenční 596 803 266
Javorská Zlatuše prodeje, pronájmy pozemků,výkupy 596 803 310
Leskovjanová Marie pohledávky, platby nájem. za pozemky 596 803 306
Dudová Květoslava nebytové prostory, prodeje objektů 596 803 241
Moldrzyková Jana věcná břemena 596 803 307
Chlebková Bohdana zahrady, zahrádkářské osady 596 803 281
Krainová Ilona prodeje, pronájmy pozemků, výkupy 596 803 311
Ryšková Věra ztráty a nálezy, stanoviska PD 596 803 181
Machálková Markéta, Bc. referent 596 803 163
Miklová Lenka správa majetku města, inventarizace 596 803 302
Horáková Jana prodeje,pronájmy,výkupy,stanoviska k PD 596 803 395

Odbor školství a kultury

Hamza Pavel, PhDr. vedoucí odboru školství a kultury 596 803 126
Legindiová Jana sekretariát 596 803 129
Mžiková Jana ekonom 596 803 147
Pilariková Jana, Ing. zástupce vedoucího OŠK, vedoucí oddělení školství 596 803 137
Habasová Markéta referent OŠK 596 803 156
Jančarová Kristina referent OŠK 596 803 128
Holešová Petra, Bc. referent OŠK 596 803 131
Poláčková Alena referent OŠK 596 803 134
Miavcová Andrea investiční referent 596 803 158
Jandová Gabriela investiční referent 596 803 157
Mertová Dagmar, Mgr. vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit 596 803 127
Mandáková Blanka, Bc. dotace, kultura 596 803 132
Gorecká Lucie, DiS. dotace, sport 596 803 135
Šillerová Lucie, Ing. oceňování občanů, dotace 596 803 110

Odbor vnitra a živnostenský úřad

Matoušková Irena, Ing. vedoucí odboru vnitra a živnostenský úřad 596 803 285
Valošková Taťána sekretariát odboru vnitra a živnostenský úřad 596 803 286
Hodermarská Mária, Mgr. právník 596 803 176
Pokorná Marta úřední deska, volby 596 803 385
Vaňková Žaneta, Bc. DiS. oznámení o shrom., pohřby na náklady města 596 803 294
Holá Alena, Bc. vedoucí oddělení matriky 596 803 234
Maršálková Stanislava matrika 596 803 235
Prusková Eva matrika 596 803 236
Šimanská Taťána matrika 596 803 317
Lincerová Lenka, Ing. vedoucí odd. správních a dopravně správních eviden 596 803 373
Výdej dokladů výdej OP, CD 596 803 324
Výdej dokladů II. Výdej ŘP 596 803 324
Nastulczyková Dáša ohlašovna, OP, CD 596 803 371
Remiášová Daniela ohlašovna, OP, CD 596 803 320
Fenzlová Miroslava ohlašovna, OP, CD 596 803 273
Dohnalová Irena ohlašovna, OP, CD 596 803 238
Beránková Dagmar CD, ohlašovna, OP 596 803 192
Ciupová Šárka CD, ohlašovna, OP 596 803 123
Krajcová Leona CD, ohlašovna, OP 596 803 370
Purová Petra OP 596 803 122
Sikorová Denisa ohlašovna, OP, CD 596 803 194
Lelková Věra OP 596 803 372
Bednářová Andrea, Ing. evidence řidičů, ŘP 596 803 380
Bujoková Vladislava evidence řidičů, ŘP 596 803 196
Freislerová Radana, Mgr. evidence řidičů, ŘP 596 803 381
Martynková Lucie evidence řidičů, ŘP 596 803 378
Robenková Helena evidence řidičů, ŘP 596 803 195
Zydrová Renata evidence řidičů, ŘP 596 803 193
Lancová Olga administrativní pracovnice 596 803 384
Bauer Bohuslav, Ing. technik 596 803 379
Tišl Pavel, Bc. technik 596 803 377
Feberová Pavlína registr vozidel 596 803 383
Kodys Petr registr vozidel 596 803 173
Kořínková Michaela registr vozidel 596 803 382
Němcová Lenka, Mgr. registr vozidel 596 803 386
Švarcová Simona vedoucí oddělení živnostenský úřad 596 803 115
Kolářová Kateřina sekretariát oddělení živnostenský úřad 596 803 118
Bártová Věra kontrola a správní 596 803 175
Dulkeridisová Dagmar kontrola a správní 596 803 174
Halčáková Lucie kontrola a správní 596 803 114
Janků Zdeňka, Bc. kontrola a správní 596 803 117
Čverčková Veronika, Ing. kontrola a správní 596 803 160
Cudráková Petra registrace, výpisy ze živnostenského rejstříku 596 803 405
Jurášková Margita, Ing. registrace, výpisy ze živnostenského rejstříku 596 803 116
Krupičková Renáta registrace, výpisy ze živnostenského rejstříku 596 803 119
Vaňková Taťána, Bc. registrace, výpisy ze živnostenského rejstříku 596 803 404
Fax 1
Fax 2

Odbor komunálních služeb

Krupa Gerard, Ing. vedoucí odboru komunálních služeb 596 803 330
Knyčová Jiřina sekretariát 596 803 328
Madecká Lenka rozpočet odboru 596 803 124
Cihlářová Markéta, Bc. Administrativní a organizační pracovník 596 803 152
Zelina Patrik mistr VPP 596 803 426
Kunz Radomír, Ing. vedoucí oddělení technické infrastruktury 596 803 265
Kotula Ladislav správa místních komunikací,dopravní značení, čištění města 596 803 356
Krpcová Iva správa místních komunikací 596 803 326
Hučík Roman, Ing. správa místních komunikací 596 803 326
Kolář Jan správa místních komunikací 596 803 331
Czechová Naďa MHD, zkoušky TAXI 596 803 332
Fikáčková Nikol energetik 596 803 245
Mayerová Zdena, Ing. vedoucí odělení údržby veřejných prostranství 596 803479
Břenek Boris, Bc. veřejná zeleň 596 803 279
Bukovanská Veronika městský mobiliář 596 803 390
Vichrová Jana přenosné reklamní zařízení, psí útulek 596 803 329
Wojnarová Eva, Ing. vedoucí oddělení odpadového hospodářství 596 803 197
Jarková Hana užívání veřejného prostranství, odvoz a likvidace odpadů 596 803 329
Walachová Hana, Bc. Zajišťování odvozu a likvidace odpadů, CZECH POINT 596 803 284

Odbor územního rozvoje

Mokroš Karel, Ing. arch. vedoucí odboru územního rozvoje 596 803 270
Vršanská Michaela sekretariát odboru 596 803 271
Matuštíková Jana, Bc. vedoucí oddělení územního plánování 596 803 274
Bulavová Jana, Ing. referent oddělení územního plánování 596 803 272
Havránková Martina, Ing. referent oddělení územního plánování 596 803 394
Slaná Bohumila, Ing. referent oddělení územního plánování 596 803 352
Wurzlová Ivana, Ing. referent oddělení územního plánování 596 803 288
Mikulová Kateřina, Ing. vedoucí oddělení investic 596 803 304
Čtvrtníčková Dagmar, Ing. referent oddělení investic 596 803 365
Grabovská Alžběta referent oddělení investic 596 803 303
Klimeš Miloš, Ing. ekonom oddělení investic 596 803 376
Krejčová Lenka, Ing. referent oddělení investic 596 803 312
Hýža Vladimír, Ing referent oddělení investic 596 803 389
Vinklárek Jiří, Ing. referent oddělení investic 596 803 339
Sikora Jana, Ing. referent oddělení investic 596 803 322
Vínovská Petra, Ing. referent oddělení investic 596 803 364

Stavební a silniční správní úřad

Petrovský Vojtěch, Ing. vedoucí stavebního a silničně správního úřadu 596 803 233
Venglářová Pavla, Ing. vedoucí oddělení stavební úřad 596 803 291
sekretariát odboru sekretářka odboru 596 803 292
Tobolová Eva sekretářka odboru 596 803 292
Bonczková Andrea referent oddělení stavební úřad 596 803 315
Dvořák Jiří Bc. zkušební komisař 596 803 337
Chladová Pavla referent oddělení stavební úřad 596 803 342
Kanko Andrea, Bc. referent oddělení stavební úřad 596 803 287
Krausová Monika Ing. referent oddělení stavební úřad 596 803 315
Lipina Ivo Státní památková péče, stavby města 596 803 343
Matlochová Vladimíra, Ing. Státní stavební dohled, referent odd. SÚ 596 803 393
Michálek Miroslav Bc. zkušební komisař 596 803 275
Olchawski Naďa Ann, Bc. referent oddělení stavební úřad 596 803 357
Pavlíčková Jitka Bc, Dis. referent oddělení stavební úřad 596 803 296
Pyszková Renáta referent oddělení stavební úřad 596 803 399
Sendíková Denisa, DiS. referent oddělení stavební úřad 596 803 374
Schwarz Jaromír, Ing. vedoucí oddělení dopravy 596 803 125
Suchý Jiří zkušební komisař 596 803 275
Szewieczková Alena archivář odboru 596 803 314
Štvrtecká Veronika, Bc. referent oddělení dopravy 596 803 327
Tvrdoň Petr referent oddělení dopravy 596 803 391
Válková Miroslava Ing. referent oddělení stavební úřad 596 803 334
Veselská Barbara referent oddělení stavební úřad 596 803 295
Zemanová Renata referent oddělení stavební úřad 596 803 290
Zimová Blažena, Ing. referent oddělení stavební úřad 596 803 345

Odbor právních služeb

Kocián Tomáš Mgr. vedoucí odboru 596 803 362
Vargová Renata sekretariát 596 803 360
Kavková Kateřina, Mgr. právník 596 803 269
Škopková Šárka, Mgr. právník 596 803 260
Kleinbauerová Alena, Bc. specialista na veřejné zakázky 596 803 344
Jonsztová Lucie, DiS. veřejné zakázky a zřizovací listiny přísp. organizací 596 803 363

Odbor životního prostředí

Návratová Jana, Ing. vedoucí odboru životního prostředí 596 803 276
Bezděková Leona sekretářka odboru životního prostředí 596 803 278
Babišová Anna vynětí ze ZPF, ochrana zeměděl. poz., rybář.lístky 596 803 120
Hirmerová Ludmila ZPF, zemědělství, chov zvířat, koordin. stanoviska 596 803 121
Hlaváčková Jana, Ing. vodní hospodářství 596 803 366
Chwistková Dagmar, Ing. vedoucí oddělení ochrany ŽP, odpady 596 803 283
Kotasová Šárka, Ing. ochrana ovzduší, koordinovaná stanoviska 596 803 121
Krzyžánková Jana, Ing. vodní hospodářství 596 803 366
Polášková Zdena, Ing. vodní hospodářství 596 803 277
Smola Jan, Ing. vedoucí oddělení ekologie krajiny, ochrana přírody 596 803 338
Tihounová Helena, Ing. lesnictví, myslivost 596 803 338
Walderová Martina, Ing. vodní hospodářství 596 803 277

Odbor sociálních věcí

Urbancová Bernarda, Ing. vedoucí odboru sociálních věcí 596 803 150
Backová Petra sekretářka odboru sociálních věcí 596 803 149
Gelačáková Marie spisový uzel OSV 596 803 141
Páclová Milada, Mgr. vedoucí oddělení SPOD 596 803 456
Bigajová Ivana, Mgr. sociální pracovnice SPOD 596 803 461
Böhmová Veronika, Mgr., DiS. sociální pracovnice SPOD 596 803 178
Búšová Jana, Bc. sociální pracovnice SPOD 596 803 471
Čopianová Renáta, Bc., DiS. sociální pracovnice SPOD 596 803 454
Folwarczná Hana, Mgr. sociální pracovnice SPOD 596 803 452
Gulová Romana, DiS. sociální pracovnice SPOD 596 803 470
Hakalová Lenka, Mgr. sociální pracovnice SPOD 596 803 459
Hanáková Tereza, Mgr. sociální pracovnice SPOD 596 803 463
Karosková Zuzana, Bc. sociální pracovnice SPOD 596 803 469
Kotrlová Lenka, Bc., DiS. sociální pracovnice SPOD 596 803 453
Krupičková Petra, Bc. sociální pracovnice SPOD 596 803 460
Kubíčková Marie sociální pracovnice SPOD 596 803 467
Lišková Ivana, Bc. sociální pracovnice SPOD 596 803 464
Malerzová Šárka, Bc., DiS. sociální pracovnice SPOD 596 803 466
Ondráčková Dagmar sociální pracovnice SPOD 596 803 457
Rzymanová Lucie, Mgr. sociální pracovnice SPOD 596 803 451
Sedlaříková Lenka, Bc., DiS. sociální pracovnice SPOD 596 803 458
Tomisová Jarmila, Mgr. sociální pracovnice SPOD 596 803 468
Vrchovská Petra, Bc. sociální pracovnice SPOD 596 803 472
Zárubová Andrea, Mgr. sociální pracovnice SPOD 596 803 462
Baronová Daniela, Bc., DiS. kurátor pro mládež 596 803 465
Čížková Světlana, Mgr. kurátor pro mládež 596 803 455
Renata Ševečková, Bc. kurátor pro mládež 596 803 482
Urbanková Xenie, Bc., DiS. kurátor pro mládež 596 803 450
Zielezníková Ivana, Mgr. kurátor pro mládež 596 803 483
Břízová Yveta, Ing. vedoucí oddělení sociálních služeb 596 803 154
Banotová Iveta, DiS. sociální pracovnice, kurátor pro dospělé 596 803 170
Danihel Pavol rómský asistent 596 803 145
Fabiánová Soňa, Mgr. sociální pracovnice 596 803 142
Hájíčková Šárka, Bc. sociální pracovnice 596 803 143
Jedličková Pavlína, Bc. sociální pracovnice 596 803 146
Kácalová Lucie, Bc. sociální pracovnice 596 803 139
Kalivodová Lenka Domy s pečovatelskou službou, bezbariérové byty 596 803 159
Kolarzová Martina, Bc., DiS. sociální pracovnice 596 803 146
Kotulová Jana, Ing. sociální pracovnice 596 803 171
Koziorek Radim, Mgr. sociální pracovník, kurátor pro dospělé 596 803 170
Krygielová Šárka, Bc. sociální pracovnice 596 803 144
Lepíková Miroslava kluby seniorů 596 803 162
Kubíčková Urszula Anna, Bc. kluby seniorů 596 803 162
Mamulová Šárka, Bc., DiS. sociální pracovnice 596 803 143
Masopustová Hana, Ing. sociální pracovnice 596 803 142
Mžiková Jana ekonom 596 803 147
Ondříšková Renáta, Mgr. manažer sociálních služeb 596 803 183
Svobodníková Taťána, Bc. sociální pracovnice 596 803 171
Szostoková Olga veřejný opatrovník osob omezených ve svéprávnosti 596 803 155
Šrůtková Jana veřejný opatrovník osob omezených ve svéprávnosti 596 803 155
Valicová Kamila, Bc. sociální pracovnice 596 803 145
Vinovská Jana, Bc. DiS. referent odboru sociálních věcí 596 803 159

Správní odbor

Nowák Jiří, Ing. vedoucí správního odboru 596 803 166
Oczková Alena sekretariát 596 803 167
Michalíček Lubomír, Mgr. vedoucí oddělení dopravních přestupků 596 803 369
Adamtzová Monika administrativa 596 803 434
Bajuszová Lenka dopravní přestupky 596 803 414
Belešová Martina, Bc. dopravní přestupky 596 803 187
Fusková Zdeňka, Bc. dopravní přestupky 596 803 396
Hanzlová Miroslava, DiS. dopravní přestupky 596 803 169
Jurczková Petra, Bc. dopravní přestupky 596 803 368
Kačmaříková Lenka dopravní přestupky 596 803 168
Konečná Jana dopravní přestupky 596 803 419
Králová Iveta administrativa 596 803 435
Mikovčáková Stanislava, Ing. dopravní přestupky 596 803 418
Neuwirthová Radka dopravní přestupky 596 803 415
Olíková Kristýna Karin dopravní přestupky 596 803 416
Samiecová Končitá Mária administrativa 596 803 161
Skalková Karin, Bc. dopravní přestupky 596 803 319
Slívová Zdeňka, Bc. dopravní přestupky 596 803 358
Sloviočková Edita dopravní přestupky 596 803 417
Szteblová Magdaléna administrativa 596 803 436
Špalt Vladimír, Bc. dopravní přestupky 596 803 420
Švecová Renáta, Bc. dopravní přestupky 596 803 191
Takáčová Drahomíra, Mgr. dopravní přestupky 596 803 190
Vítková Klára, Bc. dopravní přestupky 596 803 182
Pacík Libor, Bc. vedoucí oddělení ostatních přestupků 596 803 299
Hanáková Dana ostatní přestupky 596 803 318
Križanová Aleksandra administrativa 596 803 346
Kukučková Iveta ostatní přestupky 596 803 242
Molnárová Markéta administrativa 596 803 346
Nižňanský Petr, Mgr. ostatní přestupky 596 803 437
Sedláčková Andrea, Ing. ostatní přestupky 596 803 359
Valtová Pavlína, Bc. ostatní přestupky 596 803 293
Vicianová Renáta ostatní přestupky 596 803 367

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz