Komise životního prostředí

předseda:  

Dostal Jan (ANO 2011)

členové:                  

Varmuža Jan (ANO 2011)

Hrbáček Adam (ČSSD)

Křenek Kamil (ČSSD)

Prof. Ing. Dirner Vojtěch, CSc. (HAVÍŘOV SOBĚ)

Mgr. Mráz Jiří (HpH)

Skopalík Jiří (HpH)

Ing. Šillerová Eva (SPOLU)

Herman Lukáš (SPOLU)

Mokrošová Zdeňka (KSČM)

Ing. Kardošová Markéta (SPD)

tajemník:
Bc. Walachová Hana

Termíny jednání komise:

Jednání Komise životního prostředí jsou vždy 2. středu v měsíci: 
08.02.2023
08.03.2023
12.04.2023
10.05.2023
14.06.2023
13.09.2023
11.10.2023
08.11.2023
13.12.2023