Komise protidrogová a prevence kriminality

předseda:
Mgr. MLČÁK Tomáš (SPOLU)

místopředseda:
Bc. BRAŠ Lumír (HPH)

členové:            
Ing. GARAY Jan (ANO 2011)
LEŠŇANSKÝ Jaroslav (ANO 2011)
Mgr. ČAPANDA Přemysl (ČSSD)
POREMBSKI Martin (ČSSD)
Mgr. MACECZKOVÁ Lucie (HAVÍŘOV SOBĚ)
Bc. CHMELÍK Richard (HPH)
Bc. LIŠKOVÁ Šárka (SPOLU)
ZOUBEK Karel (KSČM)

tajemnice:
Bc. Monika Krpelíková - projektová manažerka Městské policie Havířov
tel. 596 813 146

Termíny schůzí komise v roce 2024:

I. pololetí

1. jednání 08.01.2024 v 17:15 hod.
2. jednání 05.02.2024 v 17:15 hod. ...zrušeno (jarní prázdniny)
3. jednání 04.03.2024 v 17:15 hod. 
4. jednání 08.04.2024 v 17:15 hod. ...zrušeno (organizační důvody)
5. jednání 06.05.2024 v 17:15 hod.
6. jednání 03.06.2024 v 17:15 hod.

Komise může být svolána dle potřeby, mimo tyto termíny.

II. pololetí

7. jednání
8. jednání
9. jednání