Komise pro plánování sociálních služeb

předsedkyně:              
Mgr. Stanislava Gorecká 

členové:                      

Ing. Marek Blahut

Mgr. Hana Čadová

Ing. Milan Černý

MUDr. Milan Dlábek  

Mgr. Michaela Rosová 

Mgr. Ladislava Skýbová

Mgr. Renata Tydlačková

Ing. Bernarda Urbancová

Michaela Václavková

Petr Valášek

tajemnice:
Bc. Urszula Anna Kocurová

Termíny jednání komise:

11.01.2023 od 13,00 hodin v zasedací místnosti MMH  budova A 501 

08.03.2023 od 13,00 hodin v prostorech Sociálních služeb města Havířova

26.04.2023 od 13,00 hodin v zasedací místnosti MMH  budova A 501

21.06.2023 od 13,00 hodin v prostorech Domova seniorů Havířov, středisko Helios

13.9.2023 od 13,00 hodin v prostorech Domova seniorů Havířov, středisko Helios

15.11.2023 od 13,00 hodin v prostorech denního stacionáře "V Zahradě" organizace Santé