Komise pro plánování sociálních služeb

předsedkyně:              
Mgr. Stanislava Gorecká 

členové:                      

Ing. Marek Blahut

Mgr. Hana Čadová

Ing. Milan Černý

MUDr. Milan Dlábek  

Mgr. Michaela Rosová 

Mgr. Ladislava Skýbová

Mgr. Renata Tydlačková

Ing. Bernarda Urbancová

Michaela Václavková

Petr Valášek

tajemnice:
Bc. Urszula Anna Kocurová

Termíny jednání komise:

10.01.2024 od 13,00 hodin v zasedací místnosti MMH  budova A 501 

06.03.2024 od 13,00 hodin v prostorech Sociálních služeb města Havířova

17.04.2024 od 13,00 hodin v zasedací místnosti MMH  budova A 501

05.06.2024 od 13,00 hodin v prostorech denního stacionáře "V Zahradě" organizace SANTÉ