Komise pro bezpečnost silničního provozu

předseda:
SKÁCEL Roman (HPH)

místopředseda:
Ing. LANKOČÍ Jiří (ČSSD)   

členové:                   
VESELÝ Jan (ANO 2011)

Ing. CHLOPECKÝ Jakub (ANO 2011)

Bc. MAROŠ KAPITÁNOVÁ Lenka, DiS. (ČSSD)

DOŠLÍK Emanuel (HPH)

Bc. ČECH Martin, LL.M. (SPOLU)

KOSTELECKÝ Petr (ODS)

Ing. GARBA Vratislav (KSČM)

TŘÍSKA Roman (SPD)

tajemník:
KRPCOVÁ Iva

Jednacím dnem komise byla stanovena středa od 16.00 hod.

Termíny jednání komise v roce 2024

- 10.01.2024 v 16.00 hod.

- 21.02.2024 v 16.00 hod.

- 03.04.2024 v 16.00 hod.

- 15.05.2024 v 16.00 hod.

- 18.06.2024 v 15.30 hod.  S BESIPEM NA PRÁZDNINY na Dopravním hřišti ul. U Závor