Základní školy - zřizovatel statutární město Havířov

Havířov-Město:

Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace

Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D., ředitelka
1. máje 10a/956, Havířov-Město, 736 01
IČ: 70958122

tel.č. 596 411 135
info@zs1maje.cz
www.zs1maje.cz

Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná

Mgr. Igor Zaťko, ředitel
Gorkého 1/329, Havířov-Město, 736 01
IČ: 62331221

tel.č. 597 578 828
reditelstvi@zsgh.cz
www.zsgh.cz

Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace

Mgr. Jiří Brabec, ředitel
M. Kudeříkové 14/1143, Havířov-Město, 736 01
IČ: 62331248

tel.č. 596 811 239
posta@zsmk.eu
www.zsmk.eu

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková organizace

PaedDr. Svatopluk Novák, ředitel
Na Nábřeží 1374/49, Havířov-Město, 736 01
IČ: 48805271

tel.č. 596 802 521
sekretariat@zsnabrezi-havirov.cz
skolka@zsnabrezi-havirov.cz
www.zsnabrezi-havirov.cz

Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

Mgr. Dan Stankuš, ředitel
Žákovská 1/1006, Havířov-Město, 736 01
IČ: 62331230

tel.č. 596 411 046
zs.zakovska@volny.cz
www.zakovska-havirov.cz

Havířov-Podlesí:

Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace

Mgr. Iva Badurová, ředitelka
Mládežnická 11/1564, Havířov-Podlesí, 736 01
IČ: 70958114

tel.č. 596 411 063
vedeni@zsmladeznicka.cz
www.mladezka.cz

Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 

Mgr. Tomáš Ptáček
F. Hrubína 5/1537, Havířov-Podlesí, 736 01
IČ: 61988723

tel.č. 597 578 975
sekretariat@zshrubina.cz
reditel@zshrubina.cz
www.zsfh.cz

Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná

Mgr. Jiří Kotaška, ředitel
K. Světlé 1/1372, Havířov-Podlesí
IČ: 48805424

tel.č. 596 411 038
kotaska@zssvetle.cz
www.zssvetle.cz

Havířov-Šumbark:

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace

Mgr. Přemysl Čapanda, ředitel
Jarošova 33/851, Havířov-Šumbark
IČ: 70958165

tel.č. 596 884 264
skola@zs-jarosova.cz
www.zs-jarosova.cz

Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace

Mgr. Marcela Sasynová, ředitelka
Moravská 29/497, Havířov-Šumbark
IČ: 70958131

tel.č. 596 802 542
sekretariat@zsmoravska.cz
www.zsmoravska.cz

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace

MVDr. Martin Svoboda, ředitel

Školní 1/814, Havířov-Šumbark
IČ: 70958149

tel.č. 596 884 808
skolni.zs@volny.cz
www.zsskolni-havirov.eu

Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná

Ing. Martin Irein, ředitel
M. Pujmanové 17/1151, Havířov-Šumbark
IČ: 48805475

tel.č. 596 831 005
skola@zsph.cz
www.zsph.cz

Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná

Mgr. Dagmar Kondělková, ředitelka
Gen. Svobody 16/284, Havířov-Šumbark
IČ: 48805513

tel.č. 596 883 013
skolni.sekretariat@zssvobody.cz
www.zssvobody.cz

Havířov-Bludovice:

Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace

Mgr. Tomáš Labudek, ředitel
Selská 14/429, Havířov-Bludovice
IČ: 75027577

tel.č. 596 434 093
sekretariat@psp.bledowice.cz
https://psp.bledowice.cz

 

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace

Mgr. Jiřina Sivá, ředitelka
Frýdecká 37/452, Havířov-Bludovice
IČ: 48805289

tel.č. 739 202 824
posta@zsfrydecka.cz
www.zsfrydecka.eu

Havířov-Životice:

Základní škola a Mateřská škola  Havířov-Životice Zelená, příspěvková organizace

Mgr. Blanka Helštýnová, ředitelka
Zelená 2/112, Havířov-Životice
IČ: 75027569

tel.č. 597 582 673                              
info@zszelena.cz                                   
www.zszelena.cz

Havířov-Prostřední Suchá:

Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná

Mgr. Růžena Bajerová, ředitelka
Kpt. Jasioka 57/685, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
IČ: 61988600

tel.č. 596 440 584
reditel@zsjasioka-havirov.cz
www.zsjasioka-havirov.cz