Probíhající rekonstrukce přednádražního prostoru

5. února začala v Havířově rekonstrukce přednádražního prostoru. Město oficiálně předalo stavbu zhotoviteli, stavební společnosti OHL ŽS a.s. Brno, která má jeden rok na dokončení stavby.

Během necelého měsíce byla provedena příprava staveniště. Bylo postaveno oplocení, demontovány sloupy veřejného osvětlení, vybudovány obchozí trasy a značení. Vytvořeny byly také provizorních nástupiště a koridor pro bezpečný průchod osob přes staveniště na a z vlakového nádraží. Aktuálně probíhají práce na přeložkách inženýrských sítí a byly zahájeny práce na základových patkách zastřešení nástupišť. Souběžně nadále probíhá příprava území.

 

Na fotografiích vidíte průběh rekonstrukce přednádražního prostoru, která začala 5. února 2020. 

Stránky