Havířovská nemocnice otevřela nové Centrum pro léčbu obezity

Nové Centrum pro léčbu obezity, které se mimo obezity bude zabývat i poruchami výživy a metabolickými poruchami, se poprvé otevřelo pro pacienty. Součástí poskytovaných služeb budou jak konzervativní cesty formou nutričního poradenství, změnou a úpravou životního stylu a řešení přidružených onemocnění, tak i možnosti chirurgických intervencí tzv. bariatrické výkony. Speciální poradenství bude také věnováno pacientům trpícím nechutenstvím a poruchami výživy například v souvislosti s onkologickou léčbou. Centrum bude pracovat s nejnovějšími telemedicínskými přístupy a technologiemi, pacient tak bude pod stálým monitoringem fyziologických funkcí, tzv. na dálku.