Havířov má za sebou ustavující zasedání zastupitelstva. Primátorem zůstává Josef Bělica

Jako staronový primátor byl nadpoloviční většinou zvolen současný primátor a poslanec Parlamentu České republiky Josef Bělica (ANO). Náměstkem pro ekonomiku a správu majetku byl zvolen Ondřej Baránek (ANO), za náměstka pro investice a chytré město zvolili zastupitelé Bohuslava Niemiece (SPOLU plus), funkci náměstkyně pro školství a kulturu bude vykonávat Jana Feberová (ČSSD) a náměstkyní pro sociální oblast bude Stanislava Gorecká (ANO). Funkci náměstka pro sport a tělovýchovu bude zastávat Daniel Vachtarčík (HPH).

Stránky