Dlouhodobá spolupráce bude pojit statutární město Havířov a Vysokou školu PRIGO, z.ú.

V pátek 18. června 2021 na Magistrátu města Havířova proběhlo podepsání memoranda mezi statutárním městem Havířov a Vysokou školou PRIGO, z.ú., která sídlí na Nezvalově ulici v Havířově. Obě strany se dohodly na dlouhodobé spolupráci a enormním zájmu podílet se zejména na aktivitách směrem k vědeckému, kulturnímu, sociálnímu a ekonomickému rozvoji společnosti ve městě a okolí prostřednictvím kroků vedoucích ke vzniku univerzity a vědecko-výzkumného a inovačního centra na území statutárního města Havířova.

Stránky