Elektronická úřední deska

Dokumenty jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město.

opendata logo

Vyhledávání v úřední desce

Vyberte kategorii dokumentu
Vyberte původce dokumentu (odbor)
Fulltextové vyhledávání
Datum vyvěšení od
Více informací?
Více informací?

Nejnovější záznamy

 • Ev. č.713/21

  22.06.2022 - 02.01.2023

  opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 02.04.2020, ve znění opatření obecné povahy č. j. 33784...

 • Ev. č.700/22

  22.06.2022 - 08.07.2022

  rozhodnutí - stavební povolení ,,Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí: Revitalizace území Těrlické vodní nádrže - cyklostezka - obec...

 • Ev. č.699/22

  22.06.2022 - 08.07.2022

  oznámení o záměru města - prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/192 na pozemcích parc. č. 2176, 2177, zapsaných na LV č. 6154, k. ú. Jaroměř

 • Ev. č.698/22

  22.06.2022 - 08.07.2022

  oznámení o záměru města prodat část pozemku parc. č. 3562/1 v k. ú. Havířov-město, za účelem rozšíření zahrady

 • Ev. č.697/22

  22.06.2022 - 08.07.2022

  oznámení o záměru města - prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/192 na pozemcích parc. č. 2874/3, 2887/10, 2887/11, 4411, 4423 zapsaných na LV č. 460, a na pozemcích parc. č. 2768/5, 2768/7, 4472...

 • Ev. č.696/22

  22.06.2022 - 08.07.2022

  oznámení o záměru města vypůjčit části pozemků v k. ú. Prostřední Suchá, za účelem umístění plynovodního řadu a plynovodních přípojek v rámci stavby ,,REKO MS Havířov-Prostřední Suchá 1. etapa"

 • Ev. č.695/22

  22.06.2022 - 08.07.2022

  oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 1964/1 a pozemku parc. č. 1920/1 v k. ú. Šumbark, za účelem zřízení sjezdu - 01480-2

 • Ev. č.694/22

  22.06.2022 - 08.07.2022

  oznámení o záměru města prodat pozemek parc. č. 1195/169 v k. ú. Prostřední Suchá, za účelem majetkového vypořádání prodávaného pozemku pod částí stavby garáže

 • Ev. č.693/22

  22.06.2022 - 08.07.2022

  Oznámení o vyhlášení právního předpisu č. 1/2022 ve Sbírce ÚSC - o nočním klidu a o zabezpečení veřejného pořádku při pořádání veřejnosti přístupných akcí na území města Havířova

 • Ev. č.692/22

  22.06.2022 - Neurčeno

  Informace o rozpočtu a o hospodaření statutárního města Havířova

 • Ev. č.691/22

  22.06.2022 - Neurčeno

  Rozpočtová opatření - rok 2022

 • Ev. č.690/22

  22.06.2022 - 08.07.2022

  oznámení o uložení písemnosti - Tomasz Paweł Rębiś

 • Ev. č.689/22

  22.06.2022 - 08.07.2022

  oznámení o uložení písemnosti - Fa BA Biznis Slovakia s.r.o.

 • Ev. č.688/22

  22.06.2022 - 08.07.2022

  oznámení o uložení písemnosti - Petra Cvikelová

 • Ev. č.687/22

  22.06.2022 - 08.07.2022

  oznámení o uložení písemnosti - Radoslav Birka

 • Ev. č.686/22

  22.06.2022 - 08.07.2022

  oznámení o uložení písemnosti - 122 Przedstawicielstwo Volkswagen Financial sevices Polska Sp. z o.o., Regon: 384356191

 • Ev. č.685/22

  22.06.2022 - 08.07.2022

  oznámení o uložení písemnosti - Mário Stojka

 • Ev. č.684/22

  22.06.2022 - 08.07.2022

  oznámení o uložení písemnosti - Anna Maria Piróg

 • Ev. č.683/22

  22.06.2022 - 08.07.2022

  oznámení o uložení písemnosti - Oskar Jakub Saczka

 • Ev. č.682/22

  22.06.2022 - 08.07.2022

  oznámení o uložení písemnosti - Kevin Mižigár

 • Ev. č.681/22

  22.06.2022 - 08.07.2022

  oznámení o uložení písemnosti - Fa BA Biznis Slovakia s.r.o.

 • Ev. č.680/22

  22.06.2022 - 08.07.2022

  oznámení o uložení písemnosti - Radim Popelka

 • Ev. č.679/22

  22.06.2022 - 08.07.2022

  oznámení o uložení písemnosti - Fa BA Biznis Slovakia, s.r.o.

 • Ev. č.678/22

  22.06.2022 - 08.07.2022

  oznámení o uložení písemnosti - Zuzana Jachčúchová

Stránky

Dokumenty jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město.