Elektronická úřední deska

Podle zákona má město povinnost zřídit a vést úřední desku, která musí být veřejně přístupná 24 hodin denně. Úřední deska se nachází před budovou „C“ radnice. Obsah úřední desky je zveřejňován také na internetových stránkách města. Jedná se pak o tzv. elektronickou úřední desku. Elektronická úřední deska zobrazuje aktuálně platné záznamy.

V rámci rozvoje digitálních služeb vznikla od 1. 2. 2022 zákonná povinnost zveřejňovat metadata úřední desky v otevřeném formátu jako tzv. open data. opendata logo

Metadata úřední desky jsou dostupná ve strojově čitelném formátu JSON.

Více informací o využívání otevřených dat v České republice je k dispozici na webu https://data.gov.cz/

 

Vyhledávání v úřední desce

Vyberte kategorii dokumentu
Vyberte původce dokumentu (odbor)
Fulltextové vyhledávání
Datum vyvěšení od
Více informací?
Více informací?

Nejnovější záznamy

 • Ev. č.MMH/113987/2024

  15.05.2024 - 31.05.2024

  rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení ,,Projekt CEVYKO"

 • Ev. č.MMH/113762/2024

  15.05.2024 - 31.05.2024

  opatření obecné povahy ,,Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, vyhrazené parkování na ulici Vardasova u č. p. 451/4, druhé šikmé stání zprava, Havířov-Město"

 • Ev. č.MMH/113760/2024

  15.05.2024 - 31.05.2024

  návrh opatření obecné povahy ,,Dopravní napojení účelové komunikace ul. U Nádraží a ul. Opletalova, kolem sportovního areálu", k. ú. Šumbark

 • Ev. č.MMH/113679/2024

  15.05.2024 - 31.05.2024

  stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy ,,Den obce Horní Suchá 2024, dne 31.08.2024, areál sportovního klubu Horní Suché, ul. U Lékárny"

 • Ev. č.MMH/113194/2024

  15.05.2024 - 31.05.2024

  opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ,,Havířovské Zámecké slavnosti", silnice I. třídy I/11, ulice Dlouhá třída, Havířov

 • Ev. č.MMH/113164/2024

  15.05.2024 - 18.06.2024

  usnesení, výzva - Jaroslav Cvrček

 • Ev. č.MMH/111741/2024

  15.05.2024 - 31.05.2024

  rozhodnutí, společné povolení ,,Chodník Záguří-Žermanice", k. ú. Horní Bludovice

 • Ev. č.MMH/109115/2024

  15.05.2024 - 31.05.2024

  oznámení o záměru města pronajmout pozemek na parc. č. 1964/4 v k. ú. Šumbark, za účelem vybudování dočasného sjezdu

 • Ev. č.MMH/108194/2024

  15.05.2024 - 31.05.2024

  oznámení o uložení písemnosti - ŠKOBEJ, s. r. o.

 • Ev. č.MMH/111118/2024

  13.05.2024 - 29.05.2024

  opatření obecné povahy ,,Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, vyhrazené parkování na ulici Chrpová u č. p. 536/2a, 4. kolmé stání pod přístřeškem, Havířov-Šumbark"

 • Ev. č.MMH/110972/2024

  13.05.2024 - 29.05.2024

  opatření obecné povahy ,,Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, vyhrazené parkování na ulici Slovanská, naproti č. p. 1225/11 přes komunikaci, čtvrté šikmé stání zleva, Havířov-Město"

 • Ev. č.MMH/110798/2024

  13.05.2024 - 29.05.2024

  opatření obecné povahy ,,Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci, vyhrazené parkování na ulici Vardasova u č. p. 454/10, druhé šikmé stání od nájezdové rampy k domu, Havířov-Město"

 • Ev. č.MMH/110736/2024

  13.05.2024 - 29.05.2024

  opatření obecné povahy ,,Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, vyhrazené parkování na ulici Elišky Krásnohorské vedle č. p. 1288/11, poslední podélné parkovací místo při vjezdu na ul....

 • Ev. č.MMH/109812/2024

  13.05.2024 - 29.05.2024

  oznámení o uložení písemnosti - Ondrej Botoš

 • Ev. č.MMH/85554/2024

  10.05.2024 - 10.06.2024

  Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2024

 • Ev. č.MMH/109522/2024

  10.05.2024 - 04.06.2024

  nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 13.05.2024 - 03.06.2024

 • Ev. č.MMH/107971/2024

  10.05.2024 - 11.06.2024

  usnesení, výzva - Ladislav Molinek

 • Ev. č.MMH/106480/2024

  06.05.2024 - 30.05.2024

  UZSVM/O/7761/2024-HMSU - pozemek parc. č. 484/333 včetně stavby garáže č. e. 2132, Havířov-Podlesí, k. ú. Bludovice

 • Ev. č.MMH/94434/2024

  03.05.2024 - Neurčeno

  Rozpočtová opatření - rok 2024

 • Ev. č.MMH/99377/2024

  29.04.2024 - 04.06.2024

  dražební vyhláška 139 EX 02533/23-122

 • Ev. č.MMH/99376/2024

  29.04.2024 - 04.06.2024

  dražební vyhláška 139 EX 11531/13-343

 • Ev. č.MMH/98457/2024

  29.04.2024 - 01.06.2024

  FÚ pro MSK - hromadné předpisné seznamy k nahlédnutí - Daň z nemovitých věcí na rok 2024

 • Ev. č.MMH/91968/2024

  29.04.2024 - 10.06.2024

  Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 2024

 • Ev. č.MMH/100311/2024

  29.04.2024 - 03.06.2024

  Kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2023 - statutární město Havířov

Stránky

Dokumenty jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město.