Elektronická úřední deska

Dokumenty jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město.

Vyhledávání v úřední desce

Vyberte kategorii dokumentu
Vyberte původce dokumentu (odbor)
Fulltextové vyhledávání
Datum vyvěšení od
Více informací?
Více informací?

Nejnovější záznamy

 • Ev. č.401/20

  19.06.2020 - 07.07.2020

  oznámení o uložení písemnosti - Mirosław Leszek Podzórski

 • Ev. č.400/20

  19.06.2020 - 07.07.2020

  oznámení o uložení písemnosti - Tomáš Jakubík

 • Ev. č.399/20

  19.06.2020 - 22.07.2020

  dražební vyhláška 225 EX 02410/13-427

 • Ev. č.398/20

  19.06.2020 - 22.07.2020

  dražební vyhláška 225 EX 00299/12-748

 • Ev. č.397/20

  17.06.2020 - 16.07.2020

  oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 06/2020 na obsazení funkce: investiční referent odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova

 • Ev. č.390/20

  17.06.2020 - 21.06.2023

  smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci ,,Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" - 401/EO/20

 • Ev. č.389/20

  17.06.2020 - 20.07.2020

  informace o oznámení záměru ,,Projekt CEVYKO"

 • Ev. č.388/20

  15.06.2020 - Neurčeno

  Mimořádné opatření č. 6/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje

 • Ev. č.387/20

  15.06.2020 - Neurčeno

  Mimořádné opatření č. 5/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje

 • Ev. č.384/20

  15.06.2020 - 14.07.2020

  nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 15.06.2020 - 13.07.2020

 • Ev. č.378/20

  10.06.2020 - 10.07.2020

  zahájení zjišťovacího řízení koncepce ,,Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje na období 2020 - 2044" dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

 • Ev. č.377/20

  10.06.2020 - Neurčeno

  rozpočtová opatření - rok 2020

 • Ev. č.371/20

  10.06.2020 - Neurčeno

  oznámení o záměru města pronajmout část nemovité věci - prostor sloužící k podnikání o výměře 110,46 m² v 1. poschodí hlavní budovy zdravotního střediska ul. Generála Svobody 280/24, Havířov-Šumbark

 • Ev. č.370/20

  10.06.2020 - Neurčeno

  oznámení o záměru města pronajmout část nemovité věci - prostor sloužící k podnikání o výměře 86,46 m² v 1. poschodí hlavní budovy zdravotního střediska ul. Generála Svobody 280/24, Havířov-Šumbark

 • Ev. č.367/20

  08.06.2020 - 10.07.2020

  oznámení o stanovení ceny pro stočné pro rok 2020 od 01.05.2020

 • Ev. č.366/20

  08.06.2020 - 10.07.2020

  oznámení o stanovení ceny za převedení odpadních vod pro rok 2020 od 01.05.2020

 • Ev. č.363/20

  08.06.2020 - 10.07.2020

  usnesení, výzva 120 Nc 1302/2020-12

 • Ev. č.362/20

  08.06.2020 - 15.07.2020

  nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 08.06.2020 - 13.07.2020

 • Ev. č.355/20

  05.06.2020 - 07.06.2023

  smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci ,,Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" - 375/EO/20

 • Ev. č.338/20

  29.05.2020 - 22.07.2020

  dražební vyhláška 165 EX 00121/16-094

 • Ev. č.337/20

  28.05.2020 - Neurčeno

  Mimořádné opatření č. 4/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje

 • Ev. č.336/20

  28.05.2020 - Neurčeno

  Mimořádné opatření č. 3/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje

 • Ev. č.329/20

  26.05.2020 - Neurčeno

  Mimořádné opatření č. 2/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje

 • Ev. č.314/20

  18.05.2020 - 22.05.2023

  smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci ,,Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" - 338/EO/20

Stránky

Dokumenty jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město.