Elektronická úřední deska

Podle zákona má město povinnost zřídit a vést úřední desku, která musí být veřejně přístupná 24 hodin denně. Úřední deska se nachází před budovou „C“ radnice. Obsah úřední desky je zveřejňován také na internetových stránkách města. Jedná se pak o tzv. elektronickou úřední desku. Elektronická úřední deska zobrazuje aktuálně platné záznamy.

V rámci rozvoje digitálních služeb vznikla od 1. 2. 2022 zákonná povinnost zveřejňovat metadata úřední desky v otevřeném formátu jako tzv. open data. opendata logo

Metadata úřední desky jsou dostupná ve strojově čitelném formátu JSON.

Více informací o využívání otevřených dat v České republice je k dispozici na webu https://data.gov.cz/

 

Vyhledávání v úřední desce

Vyberte kategorii dokumentu
Vyberte původce dokumentu (odbor)
Fulltextové vyhledávání
Datum vyvěšení od
Více informací?
Více informací?

Nejnovější záznamy

 • Ev. č.MMH/287817/2023

  24.11.2023 - 12.12.2023

  oznámení o uložení písemnosti - Prime Car Management Spółka Akcyjna w Gdańsku Oddział Wrocław, Regon: 19188862600089

 • Ev. č.MMH/287794/2023

  24.11.2023 - 12.12.2023

  oznámení o uložení písemnosti - LIFTMONT SRL, NIP 00733100218

 • Ev. č.MMH/287759/2023

  24.11.2023 - 12.12.2023

  oznámení o uložení písemnosti - Rent Drive Fly - Company s.r.o. – IČ 46456244

 • Ev. č.MMH/287690/2023

  24.11.2023 - 12.12.2023

  oznámení o uložení písemnosti - Łukasz Daniel Smolarczyk

 • Ev. č.MMH/287665/2023

  24.11.2023 - 12.12.2023

  oznámení o uložení písemnosti - Łukasz Porębski

 • Ev. č.MMH/287578/2023

  24.11.2023 - 12.12.2023

  oznámení o uložení písemnosti - Loan-Miloslav Cadlet

 • Ev. č.MMH/287542/2023

  24.11.2023 - 12.12.2023

  oznámení o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 484/1 v k. ú. Bludovice, za účelem realizace kabelové přípojky NN 0,4kV

 • Ev. č.MMH/287450/2023

  24.11.2023 - 12.12.2023

  oznámení o záměru města vypůjčit části pozemků parc. č. 636/1, 638/1 v k. ú. Bludovice, za účelem přeložení podzemní elektrické přípojky nízkého napětí

 • Ev. č.MMH/287252/2023

  24.11.2023 - 12.12.2023

  oznámení o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 484/1 v k. ú. Bludovice, za účelem realizace kabelové přípojky NN 0,4kV

 • Ev. č.MMH/287065/2023

  24.11.2023 - 12.12.2023

  oznámení o uložení písemnosti - DUTO MONT, s.r.o.

 • Ev. č.MMH/287055/2023

  24.11.2023 - 12.12.2023

  oznámení o uložení písemnosti - Daniel Matyjas

 • Ev. č.MMH/286664/2023

  24.11.2023 - 12.12.2023

  oznámení o uložení písemnosti - RASTCO EXPRES SRL

 • Ev. č.MMH/285975/2023

  24.11.2023 - 15.01.2024

  Rada města Havířova vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola F. Hrubína Havířov-Podlesí

 • Ev. č.MMH/286570/2023

  22.11.2023 - 08.12.2023

  oznámení o uložení písemnosti - Maciej Łukasz Zając

 • Ev. č.MMH/286441/2023

  22.11.2023 - 08.12.2023

  stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy ,,Vánoční jarmark dne 02.12.2023, silnice č. III/4735, Horní Bludovice"

 • Ev. č.MMH/286261/2023

  22.11.2023 - 08.12.2023

  Oznámení o vyhlášení právního předpisu: Nařízení č. 10/2023, kterým se stanoví maximální ceny za úhradu nákladů spojených s odtahem vozidla na území statutárního města Havířova a služby odstavné...

 • Ev. č.MMH/286014/2023

  22.11.2023 - 04.01.2024

  dražební vyhláška 128 E 35/2022-42

 • Ev. č.MMH/285997/2023

  22.11.2023 - 08.12.2023

  oznámení o uložení písemnosti - 122. Przedstawicielstwo Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o., Regon: 38435619101116

 • Ev. č.MMH/285868/2023

  22.11.2023 - 08.12.2023

  oznámení o uložení písemnosti - Gejza Gožo

 • Ev. č.MMH/285846/2023

  22.11.2023 - 08.12.2023

  oznámení o uložení písemnosti - Rupert Butcher

 • Ev. č.MMH/285581/2023

  22.11.2023 - 08.12.2023

  oznámení o záměru města pronajmout pozemek parc. č. 2469/38 v k. ú. Šumbark, za účelem využívání pozemku jako autocvičiště nebo cvičné plochy v rámci výuky autoškoly

 • Ev. č.MMH/285357/2023

  22.11.2023 - 08.12.2023

  oznámení o uložení písemnosti - Anna Klaudia Filapek

 • Ev. č.MMH/285341/2023

  22.11.2023 - 08.12.2023

  oznámení o uložení písemnosti - Waldemar Zaremba

 • Ev. č.MMH/285332/2023

  22.11.2023 - 08.12.2023

  oznámení o uložení písemnosti - FRIGOSPEED EUROTOP SRL

Stránky

Dokumenty jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město.