Elektronická úřední deska

Dokumenty jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město.

Vyhledávání v úřední desce

Vyberte kategorii dokumentu
Vyberte původce dokumentu (odbor)
Fulltextové vyhledávání
Datum vyvěšení od
Více informací?
Více informací?

Nejnovější záznamy

 • Ev. č.525/20

  29.07.2020 - 14.08.2020

  oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2734/1 v k. ú. Dolní Suchá, za účelem realizace přípojky kanalizační splaškové, přípojky vodovodní a sjezdu k RD - 01506-2

 • Ev. č.524/20

  29.07.2020 - 14.08.2020

  oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 596/3 v k. ú. Bludovice, za účelem realizace sjezdu k RD - 01500-2

 • Ev. č.523/20

  29.07.2020 - 14.08.2020

  výzva dotčeným osobám ve věci poskytnutí informace I/39/2020

 • Ev. č.522/20

  29.07.2020 - 14.08.2020

  oznámení o uložení písemnosti - MP transports LPG, s.r.o.

 • Ev. č.521/20

  29.07.2020 - 02.01.2023

  Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy č. j. 33784/2020-MZE-16212

 • Ev. č.520/20

  24.07.2020 - Neurčeno

  Mimořádné opatření č. 16/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje

 • Ev. č.519/20

  24.07.2020 - 10.08.2020

  oznámení zahájení společného řízení ,,Chodník na ulici Šumbarská v úseku mezi ulicem Chrpová a Nad Tratí" z toho objekt SO 101 Místní komunikace IV. třídy (chodník), SO 102 Rozšíření MK Šumbarská, SO...

 • Ev. č.518/20

  24.07.2020 - 10.08.2020

  oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 1009 v k. ú. Havířov-město, za účelem zateplení obvodového pláště v rámci stavby ,,ZATE 20-10, Energetické úspory v BD-zateplení, Havířov-Město...

 • Ev. č.517/20

  24.07.2020 - 10.08.2020

  oznámení o uložení písemnosti - Barbora Vichtová

 • Ev. č.516/20

  24.07.2020 - 10.08.2020

  oznámení o uložení písemnosti - Janusz Cieslar

 • Ev. č.515/20

  24.07.2020 - 26.07.2023

  smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci ,,Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" - 508/EO/20

 • Ev. č.514/20

  24.07.2020 - 18.08.2020

  nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 27.07.2020 - 17.08.2020

 • Ev. č.513/20

  24.07.2020 - 11.09.2020

  dražební vyhláška 197 EX 4386/17-121

 • Ev. č.512/20

  22.07.2020 - 07.08.2020

  oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 944/537 v k. ú. Šumbark, za účelem užívání restaurační zahrádky k restauraci Blesk, ul. Marie Pujmanové, Havířov-Šumbark

 • Ev. č.511/20

  22.07.2020 - 07.08.2020

  oznámení o uložení písemnosti - Alexander Janík - THERMOINVEST PLUS

 • Ev. č.510/20

  22.07.2020 - 07.08.2020

  rozhodnutí o umístění stavby ,,Havířov-Bludovice, ul. Rodinná - rekonstrukce stoky AXL" na pozemcích parc. č. 2045/1, 1992/1 v k. ú. Bludovice

 • Ev. č.509/20

  22.07.2020 - 25.08.2020

  usnesení, výzva - Jaroslav Hladník

 • Ev. č.508/20

  22.07.2020 - 07.08.2020

  oznámení o záměru města vvpůjčit část pozemku parc. č. 235/4 v k. ú. Bludovice, ul. Okrajová, Havířov-Podlesí, za účelem užívání restaurační zahrádky pro CLUB DEJA VUE

 • Ev. č.507/20

  22.07.2020 - 07.08.2020

  oznámení o uložení písemnosti - Monika Kurek

 • Ev. č.506/20

  22.07.2020 - 07.08.2020

  oznámení o uložení písemnosti - Tomáš Mihál

 • Ev. č.505/20

  22.07.2020 - 07.08.2020

  oznámení o uložení písemnosti - Jakub Adámek

 • Ev. č.504/20

  22.07.2020 - 07.08.2020

  oznámení o uložení písemnosti - Tomáš Jakubík

 • Ev. č.503/20

  22.07.2020 - 05.10.2020

  stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

 • Ev. č.502/20

  22.07.2020 - 05.10.2020

  určení zvláštních prostorů pro úpravu hlasovacích lístků v jednotlivých volebních místnostech

Stránky

Dokumenty jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město.