Elektronická úřední deska

Dokumenty jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město.

Vyhledávání v úřední desce

Fulltextové vyhledávání
Datum vyvěšení od
Více informací?
Více informací?

Nejnovější záznamy

 • Ev. č.298/19

  15.04.2019 - 01.05.2019

  rozhodnutí o umístění stavby na pozemku parc. č. 329/14 v k.ú. Horní Bludovice

 • Ev. č.297/19

  15.04.2019 - 01.05.2019

  oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - stavba na pozemku parc. č. 2548/37, 2548/38, 2548/43, 2548/44, 2735 v k.ú. Dolní Suchá

 • Ev. č.296/19

  15.04.2019 - 01.05.2019

  oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - stavba na pozemku parc. č. 2548/44, 2735 v k.ú. Dolní Suchá

 • Ev. č.295/19

  15.04.2019 - 30.04.2019

  nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 16.04.2019 - 29.04.2019

 • Ev. č.294/19

  12.04.2019 - 29.04.2019

  oznámení o uložení písemnosti - Petr Byrtus

 • Ev. č.293/19

  12.04.2019 - 29.04.2019

  oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 1201/1 v k.ú. Havířov-město, za účelem realizace sjezdu , tzn. napojení nové manipulační plochy na stávající komunikaci - 00870-2

 • Ev. č.292/19

  12.04.2019 - 29.04.2019

  vyrozumění a výzva k podanému odvolání ,,Revitalizace bytového domu Letní 480/1, Havířov-Šumbark" na pozemcích parc. č. 2105/17, 2105/138, 2105/139, 2105/140, 2105/142 v k.ú. Šumbark

 • Ev. č.291/19

  12.04.2019 - 29.04.2019

  oznámení o uložení písemnosti - Mychajlo Stecenko

 • Ev. č.290/19

  12.04.2019 - 29.04.2019

  oznámení o uložení písemnosti - Adam Bálik

 • Ev. č.289/19

  12.04.2019 - 13.05.2019

  veřejná vyhláška OF/2072/19-2

 • Ev. č.288/19

  10.04.2019 - 01.05.2019

  návrh závěrečného účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Zpráva o inventarizaci, Zápis z jednání kontrolní komise SMOOK za rok 2018

 • Ev. č.287/19

  10.04.2019 - 26.04.2019

  opatření obecné povahy - ul. Letní, Havířov-Šumbark

 • Ev. č.286/19

  10.04.2019 - 26.04.2019

  oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - stavba na pozemku parc. č. 2548/42, 2548/37, 2548/43, 2548/38, 2548/44, 2735 v k.ú. Dolní Suchá

 • Ev. č.285/19

  10.04.2019 - 22.04.2019

  informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o povolení stavby ,,Rozdělení bytu č. 8 na dva menší byty č. 8/2 a č. 8/3" v bytovém domě na ul. U Stromovky 266/12, Havířov-Město na pozemku parc. č...

 • Ev. č.284/19

  10.04.2019 - 22.04.2019

  informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o povolení stavby ,,Rozdělení bytu č. 8 na dva menší byty č. 8/2 a č. 8/3" v bytovém domě na ul. Hlavní třída 396/55, Havířov-Město na pozemku parc. č...

 • Ev. č.283/19

  10.04.2019 - 22.04.2019

  informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o povolení stavby ,,Rozdělení bytu č. 5 na dva menší byty č. 5/2 a č. 5/3" v bytovém domě na ul. Klimšova 665/15, Havířov-Šumbark na pozemku parc. č....

 • Ev. č.282/19

  10.04.2019 - 22.04.2019

  informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o povolení stavby ,,Rozdělení bytu č. 6 na dva menší byty č. 6/2 a č. 6/3" v bytovém domě na ul. Klimšova 661/7, Havířov-Šumbark na pozemku parc. č....

 • Ev. č.281/19

  10.04.2019 - 22.04.2019

  informace o podaném návrhu na prodloužení účinnosti veřejnoprávní smlouvy o povolení stavby ,,Rekonstrukce pavilonu psychiatrie NsP Havířov, p.o." na pozemcích parc. č. 2230/1, 2246, 2248/1 v k.ú....

 • Ev. č.280/19

  10.04.2019 - 24.04.2019

  nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 10.04.2019 - 23.04.2019

 • Ev. č.279/19

  10.04.2019 - 26.04.2019

  oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2631 v k.ú. Prostřední Suchá, za účelem realizace zemního kabelového vedení NN - 00932-2

 • Ev. č.278/19

  10.04.2019 - 26.04.2019

  oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2734/1 v k.ú. Dolní Suchá, za účelem realizace sjezdu k RD - 00902-2

 • Ev. č.277/19

  10.04.2019 - 26.04.2019

  oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2731 v k.ú. Dolní Suchá, za účelem realizace přípojky kanalizační splaškové a sjezdu k RD - 00882-2

 • Ev. č.276/19

  10.04.2019 - 26.04.2019

  oznámení o uložení písemnosti - Roman Škorpík

 • Ev. č.275/19

  10.04.2019 - Neurčeno

  rozpočtová opatření - rok 2019

Stránky

Dokumenty jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město.