Elektronická úřední deska

Dokumenty jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město.

Vyhledávání v úřední desce

Vyberte kategorii dokumentu
Vyberte původce dokumentu (odbor)
Fulltextové vyhledávání
Datum vyvěšení od
Více informací?
Více informací?

Nejnovější záznamy

 • Ev. č.596/21

  21.07.2021 - 06.08.2021

  oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 1405/16, 1405/17, 1405/28, 1405/76 v k. ú. Prostřední Suchá, za účelem uložení zemního vedení NN - 01574-4

 • Ev. č.595/21

  21.07.2021 - 06.08.2021

  oznámení o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 126/1 v k. ú. Havířov-město, za účelem umístění Alza Boxu

 • Ev. č.594/21

  21.07.2021 - 06.08.2021

  oznámení o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 1374/63 v k. ú. Šumbark, pod již postaveným prodejním stánkem

 • Ev. č.593/21

  21.07.2021 - 06.08.2021

  oznámení o záměru města propachtovat část pozemku parc. č. 4056 v k. ú. Havířov-město, za účelem užívání zahrady

 • Ev. č.592/21

  21.07.2021 - 06.08.2021

  oznámení o záměru města pronajmout části nemovité věci: 1) místnost č. 215 ve 2. nadzemním podlaží části H budovy Radnice, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město; 2) místnost č. 309 ve 3. nadzemním...

 • Ev. č.591/21

  21.07.2021 - 06.08.2021

  oznámení o záměru města pronajmout části nemovité věci: 1) nebytový prostor v suterénu obytného domu, ul. Astronautů 1094/9, Havířov-Město; 2) nebytový prostor v 1. PP obytného domu, ul. Čelakovského...

 • Ev. č.590/21

  21.07.2021 - 06.08.2021

  oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2734/1 v k. ú. Dolní Suchá, za účelem realizace uložení zemního kabelového vedení VN - 01641-3

 • Ev. č.589/21

  21.07.2021 - 23.08.2021

  dražební vyhláška 203 EX 26999/20-29

 • Ev. č.588/21

  20.07.2021 - 19.08.2021

  vyhlášení záměru pachtu formou veřejné soutěže p. č. 2/EO/2021 - pozemek parc. č. 1475/5 v k. ú. Šumbark, za účelem užívání zahrady

 • Ev. č.587/21

  19.07.2021 - 04.08.2021

  rozhodnutí, společné povolení ,,Účelová komunikace vč. odvodnění, ul. Nad Tratí, Havířov" k. ú. Dolní Suchá

 • Ev. č.586/21

  19.07.2021 - 04.08.2021

  oznámení zahájení stavebního řízení ,,MK ul. Průjezdní, II. etapa, k. ú. Horní Suchá"

 • Ev. č.585/21

  19.07.2021 - 04.08.2021

  informace o dokumentaci vlivů záměru ,,Multipalivový kotel K7 v Teplárně Karviná"

 • Ev. č.584/21

  19.07.2021 - 24.08.2021

  nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 19.07.2021 - 23.08.2021

 • Ev. č.583/21

  19.07.2021 - 04.08.2021

  oznámení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

 • Ev. č.580/21

  16.07.2021 - 17.08.2021

  oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 19/2021 na obsazení funkce úředník - manažer sociálních služeb

 • Ev. č.579/21

  16.07.2021 - 10.08.2021

  oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 18/2021 na obsazení funkce úředníka zajišťujícího výkon sociálně-právní ochrany dětí

 • Ev. č.573/21

  14.07.2021 - 03.08.2021

  oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 17/2021 na obsazení pracovního místa vedoucího úředníka: vedoucího oddělení údržby veřejných prostranství odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova

 • Ev. č.569/21

  09.07.2021 - 09.08.2021

  návrh opatření obecné povahy - Stanovení místni úpravy provozu na pozemních komunikacích "Zajištění BESIP - umístění SDZ B 29, B 26 + VDZ V 12d, V 11a", MK ul. Těrlická, Těrlicko, Dolní Těrlicko

 • Ev. č.568/21

  09.07.2021 - 24.08.2021

  nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 12.07.2021 - 23.08.2021

 • Ev. č.563/21

  09.07.2021 - 02.09.2021

  dražební vyhláška 203 EX 38384/20-40

 • Ev. č.547/21

  28.06.2021 - 11.10.2021

  informace o počtu a sídle volebních okrsků na území statutárního města Havířova

 • Ev. č.546/21

  28.06.2021 - 11.10.2021

  určení počtu zvláštních prostorů pro úpravu hlasovacích lístků v jednotlivých volebních místnostech

 • Ev. č.545/21

  28.06.2021 - 11.10.2021

  stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

 • Ev. č.538/21

  25.06.2021 - 05.08.2021

  dražební vyhláška 143 DC 00003/21-024

Stránky

Dokumenty jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město.