Elektronická úřední deska

Dokumenty jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město.

Vyhledávání v úřední desce

Vyberte kategorii dokumentu
Vyberte původce dokumentu (odbor)
Fulltextové vyhledávání
Datum vyvěšení od
Více informací?
Více informací?

Nejnovější záznamy

 • Ev. č.520/21

  18.06.2021 - 07.07.2021

  rozhodnutí, společné povolení ,,Veřejně přístupná účelová komunikace" na pozemku parc. č. 2530/1, 2531, 2566/15 v k. ú. Dolní Suchá

 • Ev. č.519/21

  18.06.2021 - 07.07.2021

  rozhodnutí, společné povolení ,,Novostavba 12 RD včetně infrastruktury Na Polanech, k. ú. Bludovice" na pozemku parc. č. 2364, 2367, 2368, 2369/1, 2369/2, 2370/2, 2388/1, 2389

 • Ev. č.518/21

  18.06.2021 - 07.07.2021

  oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 922/1 v k. ú. Havířov-město, za účelem užívání restaurační zahrádky k restauraci ,,COCKTAIL", ul. Dlouhá třída, Havířov-Město

 • Ev. č.517/21

  18.06.2021 - 07.07.2021

  oznámení o uložení písemnosti - Irena Zubajová

 • Ev. č.516/21

  18.06.2021 - 07.07.2021

  oznámení o uložení písemnosti - Grazyna Anna Machura

 • Ev. č.515/21

  18.06.2021 - 07.07.2021

  oznámení o uložení písemnosti - Mariola Witek

 • Ev. č.514/21

  16.06.2021 - 02.07.2021

  oznámení o uložení písemnosti - EX-ERGO s.r.o.

 • Ev. č.513/21

  16.06.2021 - 25.06.2021

  informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o povolení stavby ,,Rozdělení bytu č. 3 na dva menší byty č. 3/2 a č. 3/3", ul. Klimšova 665/15, Havířov-Šumbark, parc. č. 341, k. ú. Šumbark

 • Ev. č.512/21

  16.06.2021 - 25.06.2021

  informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o povolení stavby ,,Rozdělení bytu č. 1 na dva menší byty č. 1/2 a č. 1/3, rozdělení bytu č. 3 na dva menší byty č. 3/2 a č. 3/3, rozdělení bytu č. 4...

 • Ev. č.511/21

  16.06.2021 - 25.06.2021

  informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o povolení stavby ,,Rozdělení bytu č. 1 na dva menší byty č. 1/2 a č. 1/3, rozdělení bytu č. 2 na dva menší byty č. 2/2 a č. 2/3, rozdělení bytu č. 3...

 • Ev. č.510/21

  16.06.2021 - 02.07.2021

  oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 1709/1 v k. ú. Bludovice, za účelem realizace přípojky kanalizační splaškové, přípojky vodovodní a sjezdu k RD - 00871-4

 • Ev. č.509/21

  16.06.2021 - 02.07.2021

  vyhlášení nálezů ze dne 08.02.2021 - 03.06.2021

 • Ev. č.508/21

  14.06.2021 - 30.06.2021

  oznámení o uložení písemnosti - Jiří Kos

 • Ev. č.507/21

  14.06.2021 - 30.06.2021

  oznámení o uložení písemnosti - Anna Marie Slepčíková

 • Ev. č.506/21

  14.06.2021 - 30.06.2021

  oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 24 v k. ú. Havířov-město, za účelem užívání restaurační zahrádky k cukrárně, ul. Na Nábřeží, Havířov-Město

 • Ev. č.505/21

  14.06.2021 - 25.06.2021

  stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy ,,Chodník podél trati v Horní Suché u domu č. 38 - II. etapa, stavba navazující na ul. Chalupnická a Těrlická" v...

 • Ev. č.504/21

  11.06.2021 - 28.06.2021

  rozhodnutí o umístění stavby: ,,Rekonstrukce veřejného osvětlení Dlouhá třída v úseku od ul. Kubelíkova po ul. Studentská" Havířov, Podlesí, Dlouhá třída

 • Ev. č.503/21

  11.06.2021 - 28.07.2021

  nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 14.06.2021 - 26.07.2021

 • Ev. č.502/21

  11.06.2021 - 30.06.2021

  oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 14/2021 na obsazení pracovní pozice referent správy majetku ekonomického odboru Magistrátu města Havířova

 • Ev. č.501/21

  11.06.2021 - 23.07.2021

  dražební vyhláška 069 ED 4/21-8

 • Ev. č.500/21

  11.06.2021 - 12.07.2021

  dražební vyhláška 143 DC 00001/21-010

 • Ev. č.499/21

  11.06.2021 - 28.06.2021

  oznámení o záměru města pronajmout části pozemků parc. č. 1531/3 a 1420 v k.ú. Havířov-město, o výměře 4 m² pod již postaveným prodejním stánkem za účelem prodeje rybích výrobků  

 • Ev. č.498/21

  09.06.2021 - 23.06.2021

  informace o konání 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova

 • Ev. č.497/21

  09.06.2021 - 25.06.2021

  oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 396/1 o výměře 20 m² v k. ú. Bludovice, za účelem umístění předsazených balkonových sestav obytného domu na ul. 17. listopadu 1124/36, Havířov-...

Stránky

Dokumenty jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město.