Elektronická úřední deska

Dokumenty jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město.

opendata logo

Vyhledávání v úřední desce

Vyberte kategorii dokumentu
Vyberte původce dokumentu (odbor)
Fulltextové vyhledávání
Datum vyvěšení od
Více informací?
Více informací?

Nejnovější záznamy

 • Ev. č.476/23

  24.03.2023 - 11.04.2023

  návrh opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - MK Dlouhá třída u čp. 1174/101b, Havířov-Podlesí, úprava a doplnění stávajícího svislého a vodorovného...

 • Ev. č.475/23

  24.03.2023 - 11.04.2023

  zastavení zjišťovacího řízení záměru ,,Terénní úpravy v lokalitě Nový York"

 • Ev. č.474/23

  24.03.2023 - 25.04.2023

  nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 27.03.2023 - 24.04.2023

 • Ev. č.473/23

  24.03.2023 - 11.04.2023

  oznámení o uložení písemnosti - LUVETO s.r.o.

 • Ev. č.472/23

  24.03.2023 - 11.04.2023

  oznámení o uložení písemnosti - Nazin Handels GmbH, ATU77403506

 • Ev. č.471/23

  24.03.2023 - 11.04.2023

  oznámení o uložení písemnosti - Joanna Krystyna Dudek

 • Ev. č.470/23

  24.03.2023 - 11.04.2023

  oznámení o uložení písemnosti - Krzysztof Tomasz Francuz

 • Ev. č.469/23

  24.03.2023 - 11.04.2023

  oznámení o uložení písemnosti - Marek Korpa

 • Ev. č.468/23

  22.03.2023 - 11.04.2023

  oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 1065, 1064/29 v k. ú. Bludovice, za účelem realizace veřejného osvětlení (SO 401) - 01681-8

 • Ev. č.467/23

  22.03.2023 - 11.04.2023

  oznámení o záměru města vypůjčit části pozemků v k. ú. Havířov-město, za účelem umístění NTL plynovodního řadu a plynovodních přípojek v rámci stavby ,,REKO MS Havířov 5. etapa 1. část"

 • Ev. č.466/23

  22.03.2023 - 11.04.2023

  oznámení o záměru města vypůjčit části pozemků v k. ú. Havířov-město a v k. ú. Bludovice, za účelem umístění NTL plynovodního řadu a plynovodních přípojek v rámci stavby ,,REKO MS Havířov 5. etapa 2...

 • Ev. č.465/23

  22.03.2023 - 11.04.2023

  oznámení o záměru města vypůjčit části pozemků v k. ú. Havířov-město a v k. ú. Bludovice, za účelem uložení sítě elektronické komunikace (optického kabelu)

 • Ev. č.464/23

  22.03.2023 - 11.04.2023

  oznámení o záměru města vypůjčit části pozemků parc. č. 2663/5, 2663/14 v k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2837/1 v k. ú. Havířov-město, za účelem napojení plánovaného areálu na pitnou vodu včetně...

 • Ev. č.463/23

  22.03.2023 - 11.04.2023

  oznámení o uložení písemnosti - EPES Sp. z o.o., Regon: 365823204

 • Ev. č.462/23

  20.03.2023 - 05.04.2023

  oznámení o záměru města vypůjčit části pozemků parc. č. 2641/1, 1195/1, 1193/2 v k. ú. Prostřední Suchá, za účelem uložení zemního kabelového vedení nízkého napětí

 • Ev. č.461/23

  20.03.2023 - 11.04.2023

  zveřejnění informace o přijetí návrhu koncepce „Adaptační strategie na změnu klimatu města Havířova“ včetně Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování...

 • Ev. č.460/23

  20.03.2023 - 05.04.2023

  oznámení o uložení písemnosti - Lumír Mück

 • Ev. č.459/23

  20.03.2023 - 05.04.2023

  oznámení o uložení písemnosti - Peter Kaliňák

 • Ev. č.458/23

  20.03.2023 - 05.04.2023

  oznámení o uložení písemnosti - Anastasiia Viazovtseva

 • Ev. č.457/23

  20.03.2023 - 05.04.2023

  oznámení o uložení písemnosti - LUVETO s.r.o.

 • Ev. č.456/23

  20.03.2023 - 05.04.2023

  oznámení o uložení písemnosti - Roman Janusz Kwiatkowski

 • Ev. č.455/23

  20.03.2023 - 05.04.2023

  oznámení o uložení písemnosti - Łukasz Robert Matusiak

 • Ev. č.454/23

  20.03.2023 - 04.04.2023

  nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 20.03.2023 - 03.04.2023

 • Ev. č.453/23

  17.03.2023 - 03.04.2023

  oznámení o záměru města vypůjčit části pozemků na parc. č. 2144, 2128 v k. ú. Bludovice, za účelem realizace sjezdu a uložení vodovodní přípojky

Stránky

Dokumenty jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město.