Elektronická úřední deska

Podle zákona má město povinnost zřídit a vést úřední desku, která musí být veřejně přístupná 24 hodin denně. Úřední deska se nachází před budovou „C“ radnice. Obsah úřední desky je zveřejňován také na internetových stránkách města. Jedná se pak o tzv. elektronickou úřední desku. Elektronická úřední deska zobrazuje aktuálně platné záznamy.

V rámci rozvoje digitálních služeb vznikla od 1. 2. 2022 zákonná povinnost zveřejňovat metadata úřední desky v otevřeném formátu jako tzv. open data. opendata logo

Metadata úřední desky jsou dostupná ve strojově čitelném formátu JSON.

Více informací o využívání otevřených dat v České republice je k dispozici na webu https://data.gov.cz/

 

Vyhledávání v úřední desce

Vyberte kategorii dokumentu
Vyberte původce dokumentu (odbor)
Fulltextové vyhledávání
Datum vyvěšení od
Více informací?
Více informací?

Nejnovější záznamy

 • Ev. č.MMM/48652/2024

  27.02.2024 - 29.03.2024

  vyhlášení výběrového řízení č. 5/2024 na obsazení pracovního místa vedoucího úředníka: vedoucího odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova

 • Ev. č.MMH/48207/2024

  27.02.2024 - 15.03.2024

  vyhlášení výběrového řízení č. 4/2024 na obsazení funkce: investiční referent odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova

 • Ev. č.MMH/46854/2024

  26.02.2024 - 13.03.2024

  opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ,,Souvislá oprava povrchu silnice č. III/4735 Horní Bludovice"

 • Ev. č.MMH/45976/2024

  26.02.2024 - 26.03.2024

  nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 26.02.2024 - 25.03.2024

 • Ev. č.MMH/43352/2024

  26.02.2024 - 13.03.2024

  oznámení zahájení územního řízení "FTTH Havířov, etapa 2D", Havířov, město

 • Ev. č.MMH/44884/2024

  23.02.2024 - 12.03.2024

  oznámení o uložení písemnosti - Piotr Wyka

 • Ev. č.MMH/44804/2024

  23.02.2024 - 21.03.2024

  UZSVM/O/3404/2024-HMSU - pozemek parc. č. 484/333 včetně stavby garáže č. e. 2132, Havířov-Podlesí, k. ú. Bludovice

 • Ev. č.MMH/44725/2024

  23.02.2024 - 27.03.2024

  usnesení, výzva - Jan Juráň

 • Ev. č.MMH/44676/2024

  23.02.2024 - 12.03.2024

  oznámení o uložení písemnosti - Antonín Zygma

 • Ev. č.MMH/44542/2024

  23.02.2024 - 12.03.2024

  oznámení o uložení písemnosti - Miloš Vrábel

 • Ev. č.MMH/44394/2024

  23.02.2024 - 12.03.2024

  opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ,,Havířov Tesco - Zákaz vjezdu nákladních automobilů na parkoviště Tesco"

 • Ev. č.MMH/44223/2024

  23.02.2024 - 12.03.2024

  oznámení o záměru města pronajmout části pozemků parc. č. 2681/1, 2759 a parc. č. 2782/2 v k. ú. Bludovice, za účelem uložení vnitřního rozvodu vody

 • Ev. č.MMH/44071/2023

  23.02.2024 - 12.03.2024

  opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ,,Havířov, příjezdové komunikace na území města Havířova, změna dopravního značení"

 • Ev. č.MMH/43818/2024

  23.02.2024 - 12.03.2024

  oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 1355 v k. ú. Havířov-město, za účelem užívání restaurační zahrádky, ul. Nerudova, Havířov-Město

 • Ev. č.MMH/41397/2024

  23.02.2024 - 04.04.2024

  zahájení řízení o regulačním plánu a veřejné projednání návrhu zrušení Regulačního plánu Regenerace panelového sídliště Šumbark II.

 • Ev. č.MMH/42847/2024

  21.02.2024 - 08.03.2024

  oznámení o uložení písemnosti - RASTCO EXPRES SRL

 • Ev. č.MMH/42749/2024

  21.02.2024 - 08.03.2024

  oznámení o uložení písemnosti - Ignacy Robert Jankowski

 • Ev. č.MMH/42726/2024

  21.02.2024 - 08.03.2024

  oznámení o uložení písemnosti - Marcin Henel

 • Ev. č.MMH/42608/2024

  21.02.2024 - 08.03.2024

  oznámení o uložení písemnosti - Krystian Waszut

 • Ev. č.MMH/42545/2024

  21.02.2024 - 08.03.2024

  oznámení o uložení písemnosti - Sergiusz Władysław Zolich

 • Ev. č.MMH/42319/2024

  21.02.2024 - 08.03.2024

  oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 33 v k. ú. Šumbark, za účelem zateplení fasády bytového domu

 • Ev. č.MMH/42156/2024

  21.02.2024 - 08.03.2024

  oznámení o uložení písemnosti - Radoslava Horváthová

 • Ev. č.MMH/42154/2024

  21.02.2024 - 08.03.2024

  oznámení o uložení písemnosti - Zdeněk Šimko

 • Ev. č.MMH/42096/2024

  21.02.2024 - 08.03.2024

  oznámení o uložení písemnosti - Miroslav Bado

Stránky

Dokumenty jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město.