Elektronická úřední deska

Dokumenty jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město.

Vyhledávání v úřední desce

Vyberte kategorii dokumentu
Vyberte původce dokumentu (odbor)
Fulltextové vyhledávání
Datum vyvěšení od
Více informací?
Více informací?

Nejnovější záznamy

 • Ev. č.450/20

  03.07.2020 - 20.07.2020

  rozhodnutí o umístění stavby ,,Havířov, Dolní Suchá parc. č. 2558/3, NNk - zemní přípojka NN" na pozemcích parc. č. 2558/3 a 2566/6 v k.ú. Dolní Suchá

 • Ev. č.449/20

  03.07.2020 - 20.07.2020

  rozhodnutí o umístění stavby ,,Parkoviště na ul. Majakovského, Havířov-Město" na pozemku parc. č. 856, 877, 879, 886, 898, 4994 v k.ú. Havířov-město

 • Ev. č.448/20

  03.07.2020 - 20.07.2020

  oznámení o uložení písemnosti - Vasyl Kurnyta

 • Ev. č.447/20

  03.07.2020 - 14.08.2020

  dražební vyhláška 030 EX 1356/19-77

 • Ev. č.446/20

  03.07.2020 - 03.08.2020

  dražební vyhláška 081 EX 15908/08-464

 • Ev. č.445/20

  03.07.2020 - 06.08.2020

  dražební vyhláška 143 DC 00002/20-004

 • Ev. č.444/20

  03.07.2020 - 03.08.2020

  dražební vyhláška 081 EX 15533/12-288

 • Ev. č.443/20

  03.07.2020 - 03.08.2020

  dražební vyhláška 081 EX 40556/10-276

 • Ev. č.442/20

  01.07.2020 - 07.07.2020

  opatření obecné povahy - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 5644/20/Těšínská ,,Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Těšínská II. etapa"

 • Ev. č.441/20

  01.07.2020 - 17.07.2020

  Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Havířova

 • Ev. č.440/20

  01.07.2020 - 31.08.2020

  souhrnná zpráva o smlouvách uzavřených statutárním městem Havířov k zajištění závazků veřejné služby v přepravě cestujících na území města Havířova v r. 2020

 • Ev. č.439/20

  01.07.2020 - 17.07.2020

  oznámení pokračování společného územního a stavebního řízení ,,Technická infrastruktura pro výstavbu RD - stavba SO 302 Splašková tlaková kanalizace" na pozemcích parc. č. 65/9, 65/10, 871/1 v k.ú....

 • Ev. č.438/20

  01.07.2020 - 10.07.2020

  informace o podaném nárhu veřejnoprávní smlouvy o povolení stavby ,,Rozdělení bytu č. 2 na dva menší byty č. 2/2 a č. 2/3" v bytovém domě na ul. Klidná 695/9, Havířov-Město, pozemek parc. č. 614, k.ú...

 • Ev. č.437/20

  01.07.2020 - 17.07.2020

  oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2411/4 v k.ú. Šumbark, za účelem realizace zemního kabelového vedení přípojky NN 0,4 kV + pilíř - 1110-1

 • Ev. č.436/20

  01.07.2020 - 17.07.2020

  oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 1604/1 v k.ú. Šumbark, za účelem realizace zemního kabelového vedení přípojky NN 0,4 kV - 1109-1

 • Ev. č.435/20

  01.07.2020 - 17.07.2020

  oznámení o uložení písemnosti - IDEA GETIN SPÓŁKA AKCYJNA I ODDZIAŁ GDYNIA

 • Ev. č.434/20

  01.07.2020 - 17.07.2020

  oznámení o uložení písemnosti - Lucie Findeis

 • Ev. č.433/20

  01.07.2020 - 17.07.2020

  oznámení o uložení písemnosti - Tomáš Mihál

 • Ev. č.432/20

  01.07.2020 - 17.07.2020

  oznámení o uložení písemnosti - Ján Sendrei

 • Ev. č.431/20

  01.07.2020 - 31.07.2020

  dražební vyhláška 167 EX 80615/12-96

 • Ev. č.430/20

  30.06.2020 - Neurčeno

  Mimořádné opatření č. 11/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje

 • Ev. č.429/20

  30.06.2020 - Neurčeno

  Mimořádné opatření č. 10/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje

 • Ev. č.428/20

  29.06.2020 - 15.07.2020

  oznámení o záměru města vypůjčit části pozemku parc. č. 4874/2 v k.ú. Havířov-město, za účelem realizace 2 vodovodních přípojek, 2 kanalizačních přípojek splaškové kanalizace, 2 sjezdů - 1107-1

 • Ev. č.427/20

  29.06.2020 - 15.07.2020

  oznámení o záměru města vypůjčit části pozemku parc. č. 4874/2 v k.ú. Havířov-město, za účelem realizace 2 vodovodních přípojek, 2 kanalizačních přípojek splaškové kanalizace, 2 sjezdů - 1106-1

Stránky

Dokumenty jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město.