Elektronická úřední deska

Dokumenty jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město.

opendata logo

Vyhledávání v úřední desce

Vyberte kategorii dokumentu
Vyberte původce dokumentu (odbor)
Fulltextové vyhledávání
Datum vyvěšení od
Více informací?
Více informací?

Nejnovější záznamy

 • Ev. č.511/22

  16.05.2022 - 01.06.2022

  vyhlášení nálezů ze dne 23.02.2022 - 15.05.2022

 • Ev. č.510/22

  16.05.2022 - 01.06.2022

  oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2648/1 v k. ú. Prostřední Suchá, za účelem realizace kanalizační přípojky splaškové, domovního vnitřního vodovodu, vodovodní přípojky včetně...

 • Ev. č.509/22

  16.05.2022 - 01.06.2022

  oznámení o záměru města vypůjčit části pozemků parc. č. 1923/9 a parc.č. 1923/10 v k. ú. Prostřední Suchá, za účelem realizace kanalizační přípojky splaškové a sjezdu k novostavbě rodinného domu -...

 • Ev. č.508/22

  16.05.2022 - 01.06.2022

  oznámení o záměru města vypůjčit části pozemků parc. č. 1923/2 a parc. č. 2670/4 v k. ú. Prostřední Suchá, za účelem realizace sjezdu - napojení nové veřejné účelové komunikace na stávající...

 • Ev. č.507/22

  16.05.2022 - 01.06.2022

  oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2306/1 v k. ú. Prostřední Suchá, za účelem realizace elektro přípojky - 01477-2

 • Ev. č.506/22

  16.05.2022 - 01.06.2022

  oznámení o uložení písemnosti - Dominik Samko

 • Ev. č.505/22

  16.05.2022 - 01.06.2022

  oznámení o uložení písemnosti - Diana Olga Karpińska

 • Ev. č.504/22

  16.05.2022 - 01.06.2022

  oznámení o uložení písemnosti - Maria Jolanta Zagórska-Mąka

 • Ev. č.503/22

  16.05.2022 - 15.06.2022

  nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 16.05.2022 - 13.06.2022

 • Ev. č.502/22

  13.05.2022 - 30.05.2022

  oznámení o uložení písemnosti - Miroslav Mičenec

 • Ev. č.501/22

  13.05.2022 - 30.05.2022

  oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 4602, 4513 v k. ú. Havířov-město, za účelem realizace sjezdu a vodovodní přípojky - 01487-2

 • Ev. č.500/22

  13.05.2022 - 30.05.2022

  oznámení o uložení písemnosti - František Navrátil

 • Ev. č.499/22

  13.05.2022 - 30.05.2022

  oznámení o uložení písemnosti - Enerlich Łukasz

 • Ev. č.498/22

  13.05.2022 - 30.05.2022

  oznámení o uložení písemnosti - "J. CEZAR" Spółka z organiczoną opowiedzialnością, Regon: 381947075

 • Ev. č.497/22

  13.05.2022 - 30.05.2022

  oznámení o uložení písemnosti - Michlaľ Adam Mankiewicz

 • Ev. č.496/22

  13.05.2022 - 13.06.2022

  porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce - TS Havířov a.s.

 • Ev. č.495/22

  13.05.2022 - 13.06.2022

  porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce - SmVaK a.s. - B 10 Havířov

 • Ev. č.494/22

  13.05.2022 - 13.06.2022

  porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce - SmVaK a.s. - B 02 Voda předaná OVaK a ostatní obce z VDV

 • Ev. č.493/22

  13.05.2022 - 13.06.2022

  porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce - A 01 SmVaK a.s.

 • Ev. č.492/22

  11.05.2022 - 27.05.2022

  oznámení o uložení písemnosti - Michal Dressler

 • Ev. č.491/22

  11.05.2022 - 27.05.2022

  oznámení o záměru města vypůjčit části pozemků v k. ú. Prostřední Suchá, za účelem realizace uložení sítě elektronických komunikací - optické sítě - 01728-2

 • Ev. č.490/22

  11.05.2022 - 27.05.2022

  oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 121/1 v k. ú. Šumbark, za účelem zateplení fasády v rámci stavby ,,IPRŠ 22 - 01 PD zateplení objektu, Havířov, Jarošova 772 - 775"

 • Ev. č.489/22

  11.05.2022 - 27.05.2022

  oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 121/1 v k. ú. Šumbark, za účelem zateplení fasády v rámci stavby ,,IPRŠ 22 - 01 PD zateplení objektu, Havířov, Anglická 776 - 779"

 • Ev. č.488/22

  11.05.2022 - 27.05.2022

  oznámení o vydání Opatření obecné povahy - Změny č. 5 Územního plánu Havířov

Stránky

Dokumenty jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město.