Elektronická úřední deska

Dokumenty jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město.

Vyhledávání v úřední desce

Vyberte kategorii dokumentu
Vyberte původce dokumentu (odbor)
Fulltextové vyhledávání
Datum vyvěšení od
Více informací?
Více informací?

Nejnovější záznamy

 • Ev. č.396/21

  07.05.2021 - 24.05.2021

  rozhodnutí o umístění stavby ,,Životice, Přátelství, parc. č. 2635/7, NNk" na pozemku parc. č. 2592/1, 2592/11, 2617/5, 2618/2, 2633 v k. ú. Bludovice 

 • Ev. č.395/21

  07.05.2021 - 25.05.2021

  nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 10.05.2021 - 24.05.2021

 • Ev. č.394/21

  07.05.2021 - 24.05.2021

  oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2148 v k. ú. Havířov-město, za účelem realizace přeložky podzemních kabelů VN a NN - 01636-2

 • Ev. č.393/21

  05.05.2021 - 21.05.2021

  oznámení o záměru města prodat části pozemku parc. č. 1457 v k. ú. Havířov-město, za účelem zahrady navazující na bytové domy čp. 269 a čp. 270, ul. U Stromovky, Havířov-Město

 • Ev. č.392/21

  05.05.2021 - 11.06.2021

  vyhlášení záměru pronájmu formou veřejné soutěže p. č. 1/EO/2021 na pronájem části nemovité věci - garáže v obytném domě ul. Generála Svobody čp. 237/19, Havířov-Šumbark

 • Ev. č.391/21

  05.05.2021 - 21.05.2021

  oznámení o záměru města pronajmout část nemovité věci: 1) nebytového prostoru v suterénu obytného domu, ul. Na Nábřeží 764/125, Havířov-Město; 2) nebytového prostoru v suterénu obytného domu, ul....

 • Ev. č.390/21

  05.05.2021 - 21.05.2021

  vyhlášení nálezů ze dne 19.01.2021 - 29.04.2021

 • Ev. č.389/21

  05.05.2021 - 21.05.2021

  oznámení o uložení písemnosti - Zbigniew Sławomir Kowalski

 • Ev. č.388/21

  05.05.2021 - 21.05.2021

  oznámení o uložení písemnosti - Petr Řehák  

 • Ev. č.387/21

  05.05.2021 - Neurčeno

  závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2020

 • Ev. č.386/21

  05.05.2021 - 01.07.2021

  dražební vyhláška 203 EX 14976/16-313

 • Ev. č.385/21

  03.05.2021 - 19.05.2021

  Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova

 • Ev. č.384/21

  03.05.2021 - 19.05.2021

  oznámení o uložení písemnosti - Ilona Cecylia Kopik

 • Ev. č.383/21

  03.05.2021 - 19.05.2021

  oznámení o uložení písemnosti - Patryk Łukasz Kucharski

 • Ev. č.382/21

  03.05.2021 - 19.05.2021

  oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2657, 2666, 2267/1 v k. ú. Prostřední Suchá, za účelem uložení vodovodního potrubí - 01549-4

 • Ev. č.381/21

  03.05.2021 - 19.05.2021

  oznámení o uložení písemnosti - Tomasz Bartłomiej Kiliński

 • Ev. č.380/21

  03.05.2021 - 09.06.2021

  porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

 • Ev. č.379/21

  03.05.2021 - 25.05.2021

  nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 03.05.2021 - 24.05.2021

 • Ev. č.378/21

  03.05.2021 - 19.05.2021

  dražební vyhláška, usnesení 139 EX 04232/18-112

 • Ev. č.377/21

  30.04.2021 - 17.05.2021

  oznámení zahájení územního řízení ,,Likvidace odpadních vod bývalého areálu Báňských staveb Havířov" kanalizační splašková přípojka včetně přečerpávací stanice a přívodu el. energie, Havířov, Dolní...

 • Ev. č.376/21

  30.04.2021 - 17.05.2021

  oznámení o uložení písemnosti - Krzystof Franciszek Walecki

 • Ev. č.375/21

  30.04.2021 - 17.05.2021

  oznámení o uložení písemnosti - bauliner s. r. o.

 • Ev. č.374/21

  30.04.2021 - 17.05.2021

  oznámení o uložení písemnosti - 122. Przedstawicielstwo Volkswagen Leasing GMBH SP, z.o.o.

 • Ev. č.373/21

  30.04.2021 - 17.05.2021

  oznámení o uložení písemnosti - Jan Platzer

Stránky

Dokumenty jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město.