Elektronická úřední deska

Dokumenty jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město.

Vyhledávání v úřední desce

Fulltextové vyhledávání
Datum vyvěšení od
Více informací?
Více informací?

Nejnovější záznamy

 • Ev. č.38/19

  16.01.2019 - 01.02.2019

  vyhlášení nálezů ze dne 17.10.2018 - 16.01.2019

 • Ev. č.37/19

  16.01.2019 - 01.02.2019

  výzva k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí ,,Příprava území pro průmyslovou zónu Nad Barborou - HTÚ" v k.ú. Karviná-Doly

 • Ev. č.36/19

  16.01.2019 - 01.02.2019

  oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 193, k.ú. Havířov-město, za účelem vybudování parkovacích míst pro pohřební službu

 • Ev. č.35/19

  16.01.2019 - 01.02.2019

  oznámení o záměru města pronajmout části pozemku parc. č. 281, k.ú. Havířov-město, označené č. 6 a č. 7 s podélným stáním na ul. Československé armády, Havířov-Město 

 • Ev. č.34/19

  16.01.2019 - 15.02.2019

  vyhlášení veřejné soutěže p. č. 1/EO/2019 - záměr pronájmu části nemovité věci - místnosti č. 110 v 1. nadzemním podlaží části H budovy Radnice č. p. 86, ul. Svornosti 2, Havířov-Město

 • Ev. č.33/19

  16.01.2019 - 01.02.2019

  oznámení o záměru města pronajmout část nemovité věci: 1) prostor sloužící k podnikání v budově Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 689/2, Havířov-Město; 2) místnost v suterénu obytného...

 • Ev. č.32/19

  16.01.2019 - 01.02.2019

  oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 1709/1, k.ú. Bludovice, za účelem realizace přípojky kanalizační splaškové, přípojky vodovodní a sjezdu k RD - 00871-2

 • Ev. č.31/19

  16.01.2019 - 01.02.2019

  oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 285/1, 284/19, 284/18, 284/14, k.ú. Šumbark, za účelem realizace přeložky podzemního kabelu VN - 00865-3

 • Ev. č.30/19

  14.01.2019 - 29.01.2019

  informace o konání 4. zasedání Zastupitelstva města Havířova

 • Ev. č.29/19

  14.01.2019 - 21.02.2019

  oznámení o veřejném projednání Návrhu změny č. 4 Územního plánu Havířov

 • Ev. č.28/19

  14.01.2019 - 30.01.2019

  oznámení o uložení písemnosti - Hana Smržová

 • Ev. č.27/19

  14.01.2019 - 14.02.2019

  usnesení - výzva 142 EX 00539/14-174

 • Ev. č.26/19

  11.01.2019 - 28.01.2019

  oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 4561, k.ú. Havířov-město, za účelem realizace zemního kabelového vedení přípojky NN - 00872-2

 • Ev. č.25/19

  11.01.2019 - 28.01.2019

  oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 1749/9, 1709/1, k.ú. Bludovice, za účelem realizace zemního kabelového vedení přípojky NN - 00862-2

 • Ev. č.24/19

  11.01.2019 - 28.01.2019

  oznámení o uložení písemnosti - Lukáš Namyslo

 • Ev. č.23/19

  11.01.2019 - 24.01.2019

  nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 14.01.2019 - 23.01.2019

 • Ev. č.22/19

  11.01.2019 - 21.02.2019

  dražební vyhláška 196 EX 2582/11-127

 • Ev. č.21/19

  11.01.2019 - 20.02.2019

  dražební vyhláška 150 EX 1094/11-96

 • Ev. č.20/19

  09.01.2019 - 25.01.2019

  oznámení zahájení územního řízení ,,Havířov-Bludovice, ul. Strmá, Dělící, Těšínská - rekonstrukce vodovodních řadů" v k.ú. Bludovice

 • Ev. č.19/19

  09.01.2019 - 25.01.2019

  oznámení zahájení společného řízení ,,Parkoviště na ul. Balzacova, Havířov-Podlesí" v k.ú. Bludovice

 • Ev. č.18/19

  09.01.2019 - 25.01.2019

  oznámení o uložení písemnosti - CAYMAN s.r.o.

 • Ev. č.17/19

  09.01.2019 - 25.01.2019

  oznámení o uložení písemnosti - Rafał Damian Podstawski

 • Ev. č.16/19

  09.01.2019 - 25.01.2019

  oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 922/1, k.ú. Havířov-město, za účelem realizace vodovodní přípojky k prodejnímu stánku - 00863-2

 • Ev. č.15/19

  09.01.2019 - 07.03.2019

  dražební vyhláška 207 EX 2385/15-167

Stránky

Dokumenty jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město.