Elektronická úřední deska

Dokumenty jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město.

Vyhledávání v úřední desce

Fulltextové vyhledávání
Datum vyvěšení od
Více informací?
Více informací?

Nejnovější záznamy

 • Ev. č.403/19

  17.05.2019 - 03.06.2019

  stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy ,,Albrechtická pouť 2019" Albrechtice, MK ul. Obecní - 29.06.-01.07.2019

 • Ev. č.402/19

  17.05.2019 - 03.06.2019

  stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy ,,Údržba komunikací, údržba mostů a VO, údržba dopravního značení a SSZ, údržba nábřežních zdí a tunelů, čištění...

 • Ev. č.401/19

  17.05.2019 - 03.06.2019

  stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy ,,Základnová stanice spol. PODA a.s., Těrlicko, Obecní úřad - instalace pomocí jeřábu" ul. Májová 474/16,...

 • Ev. č.400/19

  17.05.2019 - 04.06.2019

  oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 12/2019 na obsazení pracovního místa úředníka - zajišťujícího projednávání přestupků

 • Ev. č.399/19

  17.05.2019 - 03.06.2019

  souhrnná zpráva o smlouvách uzavřených statutárním městem Havířov k zajištění závazků veřejné služby v přepravě cestujících na území města Havířova v r. 2019

 • Ev. č.398/19

  17.05.2019 - 27.05.2019

  telefonní seznam volebních místností

 • Ev. č.397/19

  15.05.2019 - 31.05.2019

  oznámení o uložení písemnosti - Roman Škorpík

 • Ev. č.396/19

  15.05.2019 - 31.05.2019

  oznámení o uložení písemnosti - Petr Byrtus

 • Ev. č.395/19

  15.05.2019 - 31.05.2019

  oznámení o uložení písemnosti - Nikol Stachurová

 • Ev. č.394/19

  15.05.2019 - 31.05.2019

  oznámení o uložení písemnosti - David Kratochvíl

 • Ev. č.393/19

  15.05.2019 - 31.05.2019

  oznámení o uložení písemnosti - Roman Víšek

 • Ev. č.392/19

  15.05.2019 - 30.05.2019

  dražební vyhláška CS/DD-O/5/18/opak

 • Ev. č.391/19

  15.05.2019 - 31.05.2019

  rozhodnutí o zrušení stavebního povolení a zastavení řízení ,,Revitalizace bytového domu Letní 480/1, Havířov-Šumbark" v k.ú. Šumbark

 • Ev. č.390/19

  15.05.2019 - 31.05.2019

  veřejná vyhláška - ustanovení procesního opatrovníka

 • Ev. č.389/19

  15.05.2019 - 31.05.2019

  vyrozumění o odvolání - výzva ,,Příprava území pro průmyslovou zónu Nad Barborou - HTÚ" v k.ú. Karviná-Doly

 • Ev. č.388/19

  15.05.2019 - 31.05.2019

  rozhodnutí - společné povolení ,,Rodinný dům na parc. č. 4595/1, Havířov" v k.ú. Havířov-město

 • Ev. č.387/19

  14.05.2019 - 17.06.2019

  zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č. j. MMH/42868/2019 - stanovení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních...

 • Ev. č.386/19

  13.05.2019 - 29.05.2019

  oznámení o uložení písemnosti - Renáta Homolová

 • Ev. č.385/19

  13.05.2019 - 29.05.2019

  oznámení o uložení písemnosti - Marian Daniš

 • Ev. č.384/19

  10.05.2019 - 27.05.2019

  rozhodnutí ,,Havířov-Bludovice, ul. Rodinná, U Mýta a Okrajová - rekonstrukce vodovodních řadů"

 • Ev. č.383/19

  10.05.2019 - 30.05.2019

  oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 08/2019 (opakované vyhlášení) na obsazení funkce: referent odboru komunálních služeb/úředník - energetik

 • Ev. č.382/19

  07.05.2019 - 23.05.2019

  rozhodnutí ,,Snížení ekologické zátěže a znečištění odpadními vodami: Výstavba kanalizace Těrlicko - Hradiště"

 • Ev. č.381/19

  07.05.2019 - 23.05.2019

  usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva města Havířova

 • Ev. č.380/19

  07.05.2019 - 23.05.2019

  oznámení o záměru města prodloužit pronájem části pozemku parc. č. 365, k.ú. Havířov-město, za účelem užívání hřiště a zahrady, včetně staveb

Stránky

Dokumenty jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město.