Elektronická úřední deska

Dokumenty jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město.

Vyhledávání v úřední desce

Fulltextové vyhledávání
Datum vyvěšení od
Více informací?
Více informací?

Nejnovější záznamy

 • Ev. č.549/19

  19.07.2019 - 01.08.2019

  nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 22.07. - 31.07.2019

 • Ev. č.548/19

  19.07.2019 - 05.08.2019

  stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy ,,Rekonstrukce vodovodního řadu" ul. Na Osinách, Havířov, Životice, 28.07.2019 - 28.09.2019

 • Ev. č.547/19

  19.07.2019 - 05.08.2019

  stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy ,,Celoevropské akce Evropský týden mobility, Evropský den bez aut" Havířov, Město, MK nám. Republiky, parkoviště...

 • Ev. č.546/19

  19.07.2019 - 05.08.2019

  oznámení o uložení písemnosti - Pavel Niebroj

 • Ev. č.545/19

  18.07.2019 - 05.08.2019

  Rozhodnutí - § 56 ZOPK - medvěd hnědý

 • Ev. č.544/19

  17.07.2019 - 09.08.2019

  oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 17/2019 na obsazení pracovního místa vedoucího úředníka: vedoucího organizačního odboru Magistrátu města Havířova

 • Ev. č.543/19

  17.07.2019 - 02.08.2019

  oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2025/1 v k.ú. Prostřední Suchá, za účelem realizace podzemní elektrické přípojky NN 0,4kV - 00975-2

 • Ev. č.542/19

  17.07.2019 - Neurčeno

  rozpočtová opatření - rok 2019

 • Ev. č.541/19

  17.07.2019 - 02.08.2019

  opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ,,Blokové čištění komunikací a parkovišť" 01.08.2019 - 30.08.2019

 • Ev. č.540/19

  17.07.2019 - 02.08.2019

  oznámení o uložení písemnosti - Daniel Slavík

 • Ev. č.539/19

  17.07.2019 - 02.08.2019

  oznámení o uložení písemnosti - David Kratochvíl

 • Ev. č.538/19

  17.07.2019 - 23.08.2019

  vyhlášení veřejné soutěže č. p. 3/EO/2019 na pronájem části nemovité věci - místnosti č. 318 v části H budovy Radnice, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město

 • Ev. č.537/19

  17.07.2019 - 02.08.2019

  oznámení o záměru města pronajmout část nemovité věci: 1) garáže v suterénu obytného domu, ul. Marie Pujmanové 1112/4, Havířov-Šumbark; 2) prostoru sloužícího k podnikání v přízemí budovy, ul....

 • Ev. č.536/19

  17.07.2019 - 02.08.2019

  oznámení o záměru města pronajmout části nemovitých věcí - prostory sloužící k podnikání stávajícím nájemcům zdravotního střediska na ul. Jurije Gagarina 1595/2b, Havířov-Podlesí; Dlouhá třída 1134/...

 • Ev. č.535/19

  17.07.2019 - 26.09.2019

  dražební vyhláška 207 EX 4723/15-86

 • Ev. č.534/19

  15.07.2019 - 31.07.2019

  oznámení o uložení písemnosti - Marek Packo

 • Ev. č.533/19

  15.07.2019 - 31.07.2019

  oznámení o uložení písemnosti - Marian Daniš

 • Ev. č.532/19

  15.07.2019 - 31.07.2019

  oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 1995/1, k.ú. Šumbark, za účelem realizace zemního kabelového vedení NN - 00961-2

 • Ev. č.531/19

  15.07.2019 - 31.07.2019

  rozhodnutí - společné povolení - stavba na pozemku parc. č. 2548/38, 2548/44, 2735 v k.ú. Dolní Suchá

 • Ev. č.530/19

  15.07.2019 - 31.07.2019

  oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - stavba na pozemcích parc. č. 2809/59, 2938/5, 2938/11 v k.ú. Bludovice

 • Ev. č.529/19

  15.07.2019 - 31.07.2019

  opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ,,Pakovací stání v centru obce Těrlicko. Termín do 31.10.2019, Těrlicko, ul. Školní"

 • Ev. č.528/19

  15.07.2019 - 19.08.2019

  dražební vyhláška 203 Ex 30917/17-22

 • Ev. č.527/19

  15.07.2019 - 19.08.2019

  dražební vyhláška 203 Ex 19498/07-34

 • Ev. č.526/19

  12.07.2019 - 29.07.2019

  oznámení o zahájení stavebního řízení ,,Zateplení bytového domu ul. Letní 482/5, Havířov-Šumbark" na pozemku parc. č. 2105/15, 2105/131, 2105/136, 2105/144, 2105/146 v k.ú. Šumbark

Stránky

Dokumenty jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město.