Elektronická úřední deska

Dokumenty jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město.

Vyhledávání v úřední desce

Fulltextové vyhledávání
Datum vyvěšení od
Více informací?
Více informací?

Nejnovější záznamy

 • Ev. č.220/20

  01.04.2020 - 17.04.2020

  rozhodnutí - stavební povolení ,,Rekonstrukce komunikace ul. Brigádnická, vč. odvodnění" v k.ú. Horní Suchá

 • Ev. č.219/20

  01.04.2020 - 17.04.2020

  rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení ,,Park sponzorů, Havířov-Podlesí" z toho objekt SO 01 - část: Zpevněné plochy, SO 03 - část: Altán, SO 06 - část: Fontána - technologie v k.ú....

 • Ev. č.218/20

  01.04.2020 - 17.04.2020

  oznámení o záměru města vypůjčit části pozemků parc. č. 2105/191, 2105/188, 2105/184, 2105/195 v k.ú. Šumbark, za účelem zateplení obvodového pláště v rámci stavby ,,Revitalizace obvodového pláště...

 • Ev. č.217/20

  01.04.2020 - 17.04.2020

  oznámení o uložení písemnosti - Ladislav Daniš

 • Ev. č.216/20

  01.04.2020 - 23.04.2020

  UZSVM/O/5195/2020-HMSU - pozemek parc. č. 1698/1, k.ú. Šumbark

 • Ev. č.215/20

  30.03.2020 - 04.01.2021

  Informace správce místních poplatků - úhrada poplatků v roce 2020

 • Ev. č.214/20

  30.03.2020 - 05.05.2020

  nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 30.03.2020 - 04.05.2020

 • Ev. č.213/20

  30.03.2020 - Neurčeno

  návrh závěrečného účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2019, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí SMOOK za rok 2019, Zpráva o inventarizaci k 31.12.2019, Zápis...

 • Ev. č.212/20

  26.03.2020 - 14.04.2020

  oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 1327/1 v k.ú. Bludovice, za účelem realizace zemního kabelového vedení NN - 1063-1

 • Ev. č.211/20

  26.03.2020 - 14.04.2020

  oznámení o záměru města vypůjčit části pozemků parc. č. 61/3, 88, 898, 1081, 1533 v k.ú. Havířov-město, za účelem realizace výměny a trvalého umístění vodovodních řadů - 1022-1

 • Ev. č.210/20

  25.03.2020 - 16.04.2020

  oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 03/2020 (opakované vyhlášení) na obsazení pracovního místa úředníka - zajišťujícího působnost stavebního úřadu

 • Ev. č.209/20

  25.03.2020 - 14.04.2020

  oznámení o uložení písemnosti - Andrzej Krzysztof Rduch

 • Ev. č.208/20

  25.03.2020 - 14.04.2020

  oznámení o uložení písemnosti - Oto Parči

 • Ev. č.207/20

  25.03.2020 - 14.04.2020

  vyhlášení nálezů ze dne 06.12.2019 - 16.03.2020

 • Ev. č.206/20

  25.03.2020 - 14.04.2020

  oznámení o záměru města vypůjčit části pozemků v k.ú. Šumbark, za účelem rekonstrukce a výměny plynovodu a plynovodních přípojek v rámci stavby ,,REKO MS Havířov-Šumbark, 9. část"

 • Ev. č.205/20

  25.03.2020 - 14.04.2020

  oznámení o záměru města vypůjčit části pozemků v k.ú. Šumbark, za účelem rekonstrukce a výměny plynovodu a plynovodních přípojek v rámci stavby ,,REKO MS Havířov-Šumbark, 8. část"

 • Ev. č.204/20

  25.03.2020 - 14.04.2020

  oznámení o záměru města vypůjčit části pozemků v k.ú. Šumbark, za účelem rekonstrukce a výměny plynovodu a plynovodních přípojek v rámci stavby ,,REKO MS Havířov-Šumbark, 7. část"

 • Ev. č.203/20

  25.03.2020 - 14.04.2020

  oznámení o záměru města - pachtu části pozemku parc. č. 4058 v k.ú. Havířov-město, za účelem zahrady

 • Ev. č.202/20

  25.03.2020 - 14.04.2020

  oznámení o záměru města vypůjčit části pozemků parc. č. 4016, 4026, 4028/3 v k.ú. Havířov-město, za účelem umístění 4 kusů lavic s posezením, houpacích sítí, lehátek

 • Ev. č.201/20

  25.03.2020 - 14.04.2020

  oznámení o záměru města pronajmout část nemovité věci: 1) místnost v suterénu obytného domu, Dlouhá třída 901/22, Havířov-Město; 2) prostor sloužící k podnikání v 1. nadzemním podlaží hlavní budovy...

 • Ev. č.200/20

  25.03.2020 - Neurčeno

  oznámení o záměru města pronajmout část nemovité věci - prostor sloužící k podnikání v suterénu bytového domu, ul. Studentská 1147/22, Havířov-Podlesí

 • Ev. č.199/20

  25.03.2020 - Neurčeno

  oznámení o záměru města pronajmout část nemovité věci - prostor sloužící k podnikání v přízemí a suterénu bytového domu, ul. Střední 504/3, Havířov-Šumbark

 • Ev. č.198/20

  23.03.2020 - 28.04.2020

  nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 23.03.2020 - 27.04.2020

 • Ev. č.197/20

  18.03.2020 - 03.04.2020

  oznámení o uložení písemnosti - Ladislav Boldi

Stránky

Dokumenty jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město.