Základní informace

Od 15.4. do 15.5.2024 probíhá veřejné hlasování.

Hlasovat můžeš ZDE.


Návrhy roku 2024

Harmonogram ročníku 2024 

Rozpočet jednotlivých městských částí

Dne 15.1.2024 byl ukončen příjem návrhů projektů do Participativního rozpočtu města Havířova pro rok 2024.
 
Poté byly všechny přijaté návrhy posuzovány z hlediska formálnosti a splnění požadavků vycházejících ze Zásad Participativního rozpočtu města Havířova. V případě zjištěných nedostatků byli navrhovatelé osloveni koordinátorem participativního rozpočtu a vyzváni k jejich odstranění.
 
Uskutečnila se schůzka pracovní skupiny, jejíž cílem bylo posouzení přijatých návrhů z hlediska jejich realizovatelnosti.
 
Návrhy posoudily občanské komise městských částí. Výstupem bylo schválení zařazení do veřejného hlasování.
 
Poté byly návrhy připravovány pro veřejné hlasování.
 
Nyní probíhá veřejné hlasování.