Základní informace

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2023

Dne 12. 12. 2022 Zastupitelstvo města Havířova pod č. usn. 30/2ZM/2022 schválilo Participativní  rozpočet města Havířova v rámci kterého uvolnilo 5 mil. Kč pro další ročník Participativního rozpočtu (dále jen „PaRo“).

Tato částka byla rozdělena pro jednotlivé městské části dle počtu obyvatel k 1. 1. 2023. O nevyčerpané finanční prostředky předchozího roku byl navýšen limit dané části města.

Podívejte se na letošní návrhy.

Statistiky ročníku 2023 - Návrhy

Celkový počet přihlášených návrhů: 13

Celkový počet návrhů, které byly označeny jako realizovatelné: 10

Celkový počet návrhů, které byly označeny jako nerealizovatelné: 3

Celkový počet návrhů, které byly označeny jako realizovatelné a bylo o nich hlasováno v anketě: 10

Celkový počet návrhů, které se v anketě umístily na prvním místě a budou realizovány: 6

• Zatraktivnění zázemí minigolfového areálu a doplnění dalších sportovních atrakcí (Město)

• Rozšíření sportovního zázemí, dětské hřiště a bezbariérový přístup na ochoz tribuny (Prostřední Suchá)

• Pro školu krásnější - BLUDOVICE 2023

• Dovybavení multifunkčního hřiště u Požární zbrojnice (Životice)

• Rozšíření dětského hřiště v Dolní Suché

• Dolní Datyně - pro všechny

Celkový počet návrhů, které se v anketě umístily na druhém a třetím místě a nebudou realizovány: 3

• Víceúčelové hřiště pro mládež (Město)

• Pohni kostrou u školy 2023 (Bludovice)

• Guláš fest Bludovice 2023

Celkový počet návrhů, které se v anketě umístily, ale nepřekonaly hranici 50 hlasů a nebudou realizovány: 1

• Mural (velkoplošná umělecká malba) na tělocvičně ZŠ K. Světlé (Podlesí)

 

Statistiky ročníku 2023 - Hlasování

Celkový počet hlasujících v anketě: 2 418

Celkový počet hlasujících žen:  1 107

Celkový počet hlasujících mužů: 1 150

(Pohlaví nezadáno: 161)

Hlasující 15-24 let: 15 %

Hlasující 25-34 let: 27 %

Hlasující 35-44 let: 26 %

Hlasující 45-54 let: 13 %

Hlasující 55-64 let: 7 %

Hlasující 65-74 let: 3 %

Hlasující 75-84 let: 1 %

(Věk neuveden: 8 %)