Základní informace

 Participativní rozpočet ročník 2023

V tomto ročníku nás čeká pár změn, které se nám podařilo s pomocí vedení města zavést. Tou největší změnou, které si bezpochyby každý pravidelný účastník povšimne, je změna v harmonogramu.

Doba pro podání vašich návrhů bude v tomto ročníku mnohem delší a věříme, že dokážeme s vámi nalézt více možných úskalí vašich návrhů a zamezit jejich zamítání. Proto, zašlete nám prosím svůj návrh co nejdříve.

Hlasování o návrzích nebude v červnu, jak jsme byli zvyklí, ale nově bude probíhat v průběhu měsíce května. Tímto přidáme realizátorům na provedení realizace vítězného projektu 3 důležité letní měsíce a věříme, že některé z vítězných projektů bude možno zrealizovat již do konce roku.

Podívejte se na letošní návrhy

Harmonogram ročníku 2023

Změn je daleko více, jsou procesního charakteru a pokud vás budou zajímat, pročtěte si celé Zásady participativního rozpočtu.

 

Vhodný návrh:

 • slouží občanům města,
 • zkvalitňuje jejich životní prostředí,
 • zlepšuje možnosti sportovního nebo rekreačního vyžití,
 • zatraktivňuje město,
 • přináší do města něco nového, neotřelého a přínosného pro jeho občany,
 • může představovat modernizování, úpravu, změnu nebo rozšíření možností využití stávajících veřejných prostor města,
 • mohl by a měl ve svém důsledku zvyšovat hrdost občanů města na to, že jsou jeho součástí.

 

Důležitá pravidla pro vhodný návrh:

 • musí směřovat do nemovitosti města, realizace nikdy nesmí zasahovat do práv třetích osob,
 • nesmí směřovat do bytového fondu,
 • nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska komerčního, náboženského a politického charakteru,
 • nesmí vyžadovat změnu územního plánu či změnu způsobu využití plochy a její vynětí ze zemědělského půdního fondu,
 • nesmí směřovat do pouhého zpracování projektové dokumentace,
 • nesmí směřovat do oprav veřejného osvětlení a oprav veřejných komunikací a chodníků.

 

ZDE naleznete aktuální výše rozpočtů pro jednotlivé městské časti.

Váš návrh brzy po přijetí umístíme na naše webové stránky. Proto preferujeme zaslání přihlášky Vašeho návrhu v elektronické formě na adresu koordinátorky PaRo: PaRo@Havirov-city.cz, ve strojově čitelné podobě, tedy, že je možné kurzorem označit a zkopírovat text z Vaší přihlášky. Součástí přihlášky návrhu je také podpisový arch pro 5 dalších podporovatelů. Tento vytištěný a podepsaný arch naskenujte nebo vyfoťte a zašlete spolu se svou přihláškou. 

V případě, že si nejste jistí, zda Váš návrh bude možné realizovat, zašlete jej co nejdříve. Čím více času budeme mít na jeho analýzu, tím dříve dokážeme s Vámi eliminovat případné chyby.

Pokud máte pouze nápad a nejste si jistí, jestli bude výsledný návrh v souladu s pravidly, využijte možnost předkonzultace dotazem na e-mail koordinátorky PaRo: PaRo@Havirov-city.cz