Základní informace

Prohlédněte si letošní návrhy, pro které se ucházejí o Vaše hlasy:

(01.06.2022-30.06.2022)
 

Město

 

Podlesí

Bludovice

 

Dolní Suchá

 

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2022

Dne 13. 12. 2021 pod č. usn. 773/22ZM/2021 Zastupitelstvo města Havířova schválilo na svém řádném jednání rozpočet města Havířova na rok 2022, v rámci kterého uvolnilo 5 mil. Kč pro další ročník participativního rozpočtu (dále jen „PaRo“).

Tato částka bude rozdělena pro jednotlivé části města dle počtu obyvatel k 1. 1. 2022. O nevyčerpané finanční prostředky předchozího roku bude navýšen limit dané části města.

Podívejte se na letošní návrhy.

 

Statistiky ročníku 2022 - Návrhy

Celkový počet přihlášených návrhů: 16

Celkový počet návrhů, které byly označeny jako nerealizovatelné: 5

Celkový počet návrhů, které byly označeny jako realizovatelné a bylo o nich hlasováno v anketě: