Participativní rozpočet města

Od 1. února do 31. března přijímalo město Havířov návrhy konkrétních projektů, které zrealizuje z financí vyčleněných do participativního rozpočtu - vymezené části městského rozpočtu, o jejímž využití spolurozhodují samotní občané. Zastupitelé Havířova schválili na projekty participativního rozpočtu pro rok 2019 částku 5 milionů korun. Tato finanční částka je rozdělena mezi jednotlivé části města podle počtu obyvatel.

Občané města mohou podávat návrhy pouze pro tu část města, kde mají trvalý pobyt a jejich projekt musí podpořit alespoň 15 obyvatel z dané městské části. Z pětimilionového participativního rozpočtu má každá část města vyčleněnou částku, odpovídající počtu jejích obyvatel. Návrhy Havířovanů tak musí být úměrné vyhrazené částce.

Návrhy město přijímá v písemné podobě na podatelně městského magistrátu nebo e-mailem na elektronickou adresu koordinátora projektu, či na adresu e-podatelny. K podání návrhu slouží předepsaný formulář, který je ke stažení níže viz příloha nebo k vyzvednutí na ekonomickém odboru (kancelář B 603) či na podatelně havířovského magistrátu.

Návrh konkrétního projektu, který by měl být z městské kasy financován, může podat každý občan města, který dovršil věku 18 let. Všechny návrhy posoudí pracovní skupina města a následně je přerozdělí mezi jednotlivé městské části, kde je předá občanským komisím. Občanská komise dané části města na veřejném setkání rozhodne, které dva realizovatelné projekty budou zařazeny do konečného hlasování, do kterého se opět mohou zapojit všichni Havířované starší 18 let. Poté město zrealizuje vítězné projekty – jeden v každé městské části.

Nebudou-li finanční prostředky na realizaci podaného návrhu dostačující, má městská část možnost tyto finanční prostředky převést do následujícího kalendářního roku. V daném roce pak nebude tato část města návrhy na projekty podávat.

Bližší informace, jak postupovat při podávání návrhů konkrétních projektů hrazených z participativního rozpočtu, jsou uvedeny v Zásadách participativního rozpočtu viz příloha.

Hlasování probíhá od 15. 7. do 31.8. 2019. Hlasujte zde.