Participativní rozpočet

 

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2021

 

Dne 14. 12. 2020 pod č. usn. 559/16ZM/2020 Zastupitelstvo města Havířova schválilo na svém řádném jednání rozpočet města Havířova na rok 2021, v rámci kterého uvolnilo 5 mil. Kč pro další ročník participativního rozpočtu (dále jen „PaRo“)..

Tato částka bude rozdělena pro jednotlivé části města dle počtu obyvatel k 1. 1. 2021. O nevyčerpané finanční prostředky předchozího roku bude navýšen limit dané části města (viz příloha "Finanční objem k 1.1.2021)

Občané již mohou připravovat nové projekty v rámci PaRo pro rok 2021. Návrhy budou přijímány na podatelně Magistrátu města Havířova, či na ekonomickém odboru od 18. 1. do 28. 2. 2021 na předepsaném formuláři.