Stavby garáží bez vlastníků

O z n á m e n í

Statutární město Havířov oznamuje tímto občanům města Havířova, že na území města Havířova se v současné době nachází stavby garáží na městských pozemcích, které nejsou zapsány v katastru nemovitostí, protože nelze v současné době zjistit jejich vlastníka.
Jedná se o tyto stavby:
1.Garáž na pozemku parc.č. 812, k.ú. Šumbark
- areál garáží u Sběrného dvora, Havířov-Šumbark, ulice Jarošova
2.Garáž na pozemku parc.č. 2411/3, k.ú. Šumbark
- garážoviště pod hřbitovem v Havířově-Šumbarku, ulice Hřbitovní
3.Garáž na pozemku parc.č. 1395/87, k.ú. Šumbark
- areál garáží vedle budovy ČEZ, ulice Lidická, Havířov-Šumbark
4.Garáž na pozemku parc.č. 580/21, k.ú. Bludovice
-areál garáží , ulice Rodinná , Havířov-Podlesí
5.Garáž na pozemku parc.č. 637/15, k.ú. Bludovice
- garážoviště, ulice Mezidolí, před mostem, Havířov-Bludovice
6.Garáž na pozemku parc.č. 1245/34, k.ú. Prostřední Suchá
- řada garáží ulice U Hřiště, vedle fotbalového stadionu v Havířově-Prostřední Suché
7.Garáž na pozemku parc.č. 3513, k.ú. Havířov-město
- areál garáží Na Špici, ulice Garážnická, Havířov-Město
8.Garáž na pozemku parc.č. 1325/19, k.ú. Prostřední Suchá
- řada garáží  za  MŠ U Topolů v Havířově-Prostřední Suché

Dle § 1050/2 zákona č. 89//2012 Sb. (občanský zákoník) nevykonává-li vlastník vlastnické právo k nemovité věci po dobu 10 let, má se za nemovitost opuštěnou. Po uplynutí lhůty 10-ti let může město, jako vlastník dotčených pozemků, podat na stavbu jednotlivých garáží určovací žalobu.
V současné době lze tyto stavby považovat za stavby na cizím pozemku ve smyslu ust. § 1083 obč. zákoníku.

Vyzýváme opětovně vlastníky a uživatele výše uvedených staveb garáží, aby se dostavili na Magistrát města Havířova, ekonomický odbor, kanc.č. B-502, k dořešení vlastnických vztahů.
V případě, že se jedná o Vaši stavbu garáže, kontaktujte Bc. Machálkovou, ekonomický odbor, oddělení správy majetku, osobně v úřední dny nebo na tel. čísle: 596 803 310.