OP LZZ - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
reg.č. CZ.1.04/4.1.01/69.00051

Protože 31. července tohoto roku končí realizace projektu „Pojďme se vzdělávat", který byl podpořen Evropským sociálním fondem a spolufinancován statutárním městem Havířov, přišel čas vyhodnotit jeho přínosy pro budoucí práci Magistrátu města Havířova.

CZ.1.04/3.2.00/55.00010

Projekt „Služby poradenského centra KHAMORO“ předkládaného do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na zajištění poskytovaných služeb poradenského centra, plynule navazuje na projekt „Poradenské centrum KHAMORO“ (investiční projekt hrazený z Integrovaného operačního programu).

Reg.číslo : CZ 1.04/4.1.01/53.00019

Město Havířov obdrželo v květnu 2010 rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Systematizace strategického řízení a plánování na Magistrátu města Havířova“, který je podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Projekt je zaměřen na vzdělávání v postupné implementaci eGovernmentu do praxe ...
Reg. číslo: CZ. 1. 04/4.1.01/57.00067
Hlavním cílem projektu je nastavení efektivního systému řízení a rozvoje lidských zdrojů na Magistrátu města Havířova tak, aby se nevyvíjel izolovaně, nýbrž byl zcela systematicky řízen, monitorován a rozvíjen.

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz