Czech POINT

Co je Czech POINT?

Czech POINT nebo-li Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je projektem, který redukuje přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Do doby zřízení Czech POINTů musel občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikace se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby "obíhala data ne občan". Na Magistrátu města Havířova je kontaktní místo pro veřejnost k dispozici od ledna 2008.

Jaké služby poskytujeme?

  • výpisy z informačních systémů veřejné správy
  • podání vůči státní správě
  • informace a služby k datovým schránkám
  • základní registry - změny a výpisy
  • autorizovaná konverze dokumentů na žádost
  • zprostředkovaná identifikace osob

Na těchto pracovištích můžete získat výstupy z registrů veřejné správy:

kancelář B013  - oddělení místních poplatků - přízemí 

 

jen výpisy z rejstříku trestů

kanceláře A004 , A005 , A006  a A007  - oddělení matriky - přízemí

 

jen výpisy z rejstříku trestů

kancelář A121  - odbor vnitra a živnostenský úřad - 1. patro

 

všechny služby (výše uvedené)

Informace o podmínkách vydání konkrétních výpisů, potřebné doklady k doložení a ceny těchto výpisů, naleznete na webových stránkách Czech POINT na této adrese: www.czechpoint.cz