Miasto w liczbach

PoloĹşenie
- 49° 47´ szerokości geograficznej północnej
- 18° 25´ 30´´ długości geograficznej wschodniej

Powierzchnia miasta 3 207,3 ha

1. Ludność :

 

 

 
Ludność k 1.1. 2003 Razem mężczyzny kobieta
ČR 10 278 098 5 001 062 5 277 036
Havířov 84 879 41 503 43 376

 

 

 

Havířov k 31.3.2001
0-14 lat 14 269
15-59 lat 56 197
60 + lat 15 386

 

 


2. mieszkania:

 

 

miejski 7 634
SBD 10 148
OKD 2 053
rodzinny dom 4 754
razem 34 748

 

 


3. Szkolnictwo:

 

 

żłobek 2
Przedszkola 32
Szkoly podstawowe 18
Gimnazja 15

 

 


4. Inwesycie:

 

 

 
rok 1998 139.752 mil. Kč
rok 1999 108.145 mil. Kč
rok 2000 64.478 mil. Kč
rok 2001 259.263 mil. Kč
rok 2002 664.932 mil. Kč
rok 2003 355.556 mil. Kč

 

 

środki z funduszów państwowych : :
rok 1999 10.321 tis. Kč
rok 2000 7.412 tis. Kč
rok 2001 86.897 tis. Kč
rok 2002 51.937 tis. Kč

 

 


5. Bezrobocie:

 

 

 
miara bezrobocie :
rok 1999 16,68 %
rok 2000 17,03 %
rok 2001 16,66 %
rok 2002 17,68 %
rok 2003 18,90 %

 

 

rok počet občanů pobírajících dávky měsíční průměr výdaje
1998 3 009 5 773 tis.Kč 69 280 tis.Kč
1999 4 912 9 365 tis.Kč 112 383 tis.Kč
2000 6 580 13 872 tis.Kč 166 462 tis.Kč
2001 7 463 15 661 tis.Kč 187 929 tis.Kč
2002 7 824 16 352 tis.Kč 172 724 tis.Kč
2003 (návrh rozpočtu) ... 206 060 tis.Kč