Bydlení a nemovitosti

Správa bytů v majetku města

Bydlení - sociální oblast

Hospodaření s majetkem města

Nemovité věci

Stavba

Územní rozvoj

Památková péče