Zveme občany na projednání Adaptační strategie, bude se konat 28. června

23Červen 2022

V úterý 28. června 2022 budou mít občané města možnost seznámit se s obsahem návrhové a implementační části „Adaptační strategie na změnu klimatu města Havířova“. Zájemci o tuto problematiku jsou zváni na veřejné projednání návrhu Adaptační strategie od 16:00 do 18:00 hodin v sále Městské knihovny Havířov (budova G magistrátu). Odpovídat na Vaše dotazy bude zpracovatel Adaptační strategie, společnost ASITIS s.r.o. ve spolupráci s pracovníky Magistrátu města Havířova. Mění se klima a město Havířov na to reaguje. Adaptační strategie na změnu klimatu cílí na snižování teploty během vln horka, zlepšení hospodaření s vodou, sucho a vodu v krajině i zastavěném území, zachytávání srážkové vody a energetické úspory. Cílem je klimaticky odpovědné město přívětivé pro lidi i přírodu. Zapojte se proto společně s námi!

Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.

Tisk Poslat e-mailem