Zítra se uzavře ulice Na Kempách. Důvodem je oprava mostu

20Květen 2021

V pátek 21. května 2021 bude zahájena generální oprava mostu přes řeku Lučinu na ulici Na Kempách v katastrálním území Havířov – Bludovice. Oprava si vyžádá úplnou uzavírku místní komunikace Na Kempách v úseku od křižovatky s ulicí K Lučině po křižovatku s ulicí Na Lánech a zpět. Objízdná trasa bude vedena po ulicích Mezidolí – Datyňská – Na Lánech a bude vyznačena dopravními značkami. Pěší dopravy se omezení netýká. V průběhu opravy bude umožněn průchod pro pěší po lávce, která je v těsné blízkosti opravovaného mostu. Oprava mostu se předpokládá po dobu cca. čtyř měsíců.

Tisk Poslat e-mailem