Získejte finance pro Vaše aktivity v kultuře na území města Havířova

4Červenec 2024

V souladu s opatřeními naplňujícími cíle Koncepce kultury města Havířova 2022 – 2030 bychom Vás chtěli jako Platforma kultury statutárního města Havířova motivovat svou pomocí ke získávání finančních prostředků z dotačních programů Ministerstva kultury ČR a Moravskoslezského kraje na Vaše aktivity v kultuře na území města Havířova. Vyzýváme proto ty, kteří by měli zájem s nabízenou pomocí financovat své kulturní aktivity s využitím finančních prostředků z dotačních programů, aby do 20. srpna 2024 předložili své projekty či aktivity, které by rádi realizovali a na něž by potřebovali získat finanční podporu.

Jako první krok stačí vyplnit formulář zveřejněný na webu města Havířova v sekci Životní situace/Dotace/Poskytováni dotací z rozpočtu statutárního města Havířova a zaslat jej na e-mailovou adresu: rimanova.michaela@havirov-city.cz nebo jej odevzdat na podatelně radnice. Formulář je také k dispozici na informacích Magistrátu města Havířova.

 Bližší informace k tomuto prvnímu kroku i k dalšímu postupu je možné získat na e-mailové adrese: mertova.dagmar@havirov-city.cz.

Odbor školství a kultury

Tisk Poslat e-mailem