Zimní údržba je v Havířově v plném proudu

23Listopad 2022

Zimní údržba místních komunikací byla zahájena podle plánu 1. listopadu 2022 a potrvá do konce měsíce března příštího roku. Ve městě Havířově zajišťují zimní údržbu místních komunikací, včetně chodníků, které jsou ve vlastnictví města, zaměstnanci Technických služeb Havířov, a.s.

Zimní údržbě ze strany Technických služeb Havířov předcházela důkladná příprava v podobě školení dispečerů zimní údržby, příprava skladovacích prostor s materiálem pro zimní údržbu, kontrola techniky k zimní údržbě, příprava nádob na posypový materiál, jejich naplnění a rozmístění. Pozemní komunikace ve vlastnictví státu udržují dodavatelské firmy na základě smluv uzavřených s Ředitelstvím silnic a dálnic, komunikace Moravskoslezského kraje pak spravují silničáři ze Správy silnic Moravskoslezského kraje.

Plán zimní údržby včetně pořadí důležitosti místních komunikací a lhůty pro zajištění jejich sjízdnosti a schůdnosti je zveřejněn na webových stránkách města https://www.havirov-city.cz/odbor-komunalnich-sluzeb/informace/plan-zimni-udrzby-2022. Naleznete zde i mapy udržovaných i neudržovaných úseků vozovek a chodníků rozdělených dle barevného provedení do jednotlivých pořadí důležitosti, jmenné seznamy udržovaných úseků a jejich časové lhůty. 

Značný podíl na zmírňování závad ve schůdnosti chodníků budou mít i letos pracovníci veřejně prospěšných prací, kteří provádějí úklid sněhu ručně. Jedná se především o místa pro přecházení komunikací, autobusové zastávky a úseky chodníků, které nejsou zařazeny do schváleného plánu, například z důvodu jejich šířkového uspořádání, ale jsou pěšími využívány, nebo chodníky, které jsou méně frekventované a jejich úklid je prováděn nepravidelně podle potřeby.

Telefonní čísla, na která se mohou občané v případě potřeby obrátit:

 • 596 802 601/622 - dispečink Technických služeb Havířov - nepřetržitě
 • 596 803 356 - zaměstnanec Magistrátu města Havířova - v pracovní dny

Seznam silnic, na kterých zajišťuje zimní údržbu Ředitelství silnic a dálnic:

 • I/11 ulice Ostravská, Hlavní třída, Dlouhá třída od Dělnické po 17. listopadu, ulice Těšínská

Seznam silnic, na kterých zajišťuje zimní údržbu Správa silnic Moravskoslezského kraje:

 • III/4744, III/4745 ulice 17. listopadu
 • III/4746 ulice Dělnická
 • III/4735 ulice Frýdecká
 • III/4744 ulice Fryštátská
 • III/4739 ulice J. Kotase
 • III/01140 ulice Na Záguří
 • II/475 ulice Orlovská, Vodní, Dělnická
 • II/479 ulice Ostravská
 • III/4742 ulice Padlých hrdinů
 • III/47210 ulice Orlovská
Tisk Poslat e-mailem