Ze zastupitelstva: MHD zdarma pro děti, mladistvé a seniory, převod zámku a velká dotace nemocnici

26Červen 2018

K plánovanému jednání zasedli zastupitelé v pondělí 25. června v KD Radost. Schválili mj. využití bývalých šumbarských jeslí, převod havířovského zámečku pod Správu sportovních a rekreačních zařízení, výjimku z nejnižšího počtu žáků ve třídách polské základní školy v Bludovicích i ZŠ Kapitána Jasioka v Prostřední Suché, velkou dotaci havířovské nemocnici a další finance např. pro TJ Slovan na rekonstrukci fotbalového stadionu nebo pro Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov na spolufinancování stavby haly Centra reprezentace stolního tenisu. Zastupitelé schválili financování přepravy zdarma v autobusech MHD pro mládež do 18 let a seniory od 65 let a prodloužení linky MHD č. 410 z Dolních Datyní.

Budova bývalých jeslí v Havířově-Šumbarku bude sloužit lidem s mentálním postižením

Jedním z prvních projednaných bodů včerejšího zastupitelstva bylo budoucí využití budovy bývalých jeslí v městské části Havířov-Šumbark. Budovu z 50. let nechá město zrekonstruovat a poté bude bývalé jesle s přilehlými pozemky moci využívat příspěvková organizace města SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb. SANTÉ zde plánuje zřídit denní stacionář pro osoby s mentálním nebo kombinovaným zdravotním postižením. Rekonstrukci budovy plánuje město dokončit v roce 2020 a na její financování chce usilovat o dotaci.

Havířovský zámek bude spravovat příspěvková organizace města

Budovu havířovského zámku, přilehlé pozemky včetně příjezdové cesty, parkovací plochy a dětského hřiště v hodnotě téměř 60 milionů korun bude nově spravovat městská příspěvková organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení (SSRZ). Havířovský zámeček převezme od městské společnosti Zámek Havířov.

SSRZ plánuje na zámku nadále provozovat restauraci a hotel, proto město organizaci převede do správy kromě budovy zámku také vybavení budovy, vyjma obřadní síně a jejího zázemí. Ta zůstane ve správě města, které zde bude nadále pořádat svatby a vítání občánků. Havířovský zámeček je památkovým objektem a patří mezi nejstarší objekty na území města, jeho historie sahá až do 15. století. Provoz a správa objektu jsou díky tomu pro město značně finančně náročné.

Společně s majetkem převezme SSRZ pod svá křídla také část zaměstnanců společnosti Zámek Havířov. Městská příspěvková organizace plánuje údržbu budovy z větší části provádět vlastními silami.

Městská společnost Zámek Havířov bude nadále provozovat Jídelnu Radnice, jejíž kuchyň vaří pro zaměstnance magistrátu, ale i jídla rozvážená sociální službou seniorům.

Schválena byla každoroční výjimka pro ZŠ a MŠ Selská, výjimku dostala i ZŠ Kapitána Jasioka

Zastupitelé schválili povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků a úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská. Stejnou výjimku zastupitelé udělili také ZŠ Kapitána Jasioka v Prostřední Suché. 

Finance pro sportovní a mimosportovní oblast, havířovskou nemocnici, TJ Slovan Havířov a Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov

Zastupitelé odhlasovali druhé kolo dotací pro nejrůznější společenské, kulturní, osvětové nebo sportovní činnosti a akce, jejichž pořadatelé si zažádali o podporu z městského rozpočtu. Ve 2. kole dotačního řízení bylo podáno 36 žádostí v mimosportovní sféře a 18 žádostí ve sportovní sféře. 

Pro mimosportovní sféru zastupitelé odsouhlasili dotaci přesahující 7 800 000 korun, z nichž 7 milionů přispěje město havířovské nemocnici na pořízení nových přístrojů, porodní vany nebo stavební úpravy vstupu z Dělnické ulice. „Havířovskou nemocnici chceme nadále co nejvíce podporovat. Přestože se jedná o krajské zařízení, je nemocnice v našem městě a jejích služeb využívají převážně naši občané,“ řekla primátorka Havířova Jana Feberová.

Dalších 500 tisíc korun dostane z městské kasy Sanatorium Kochova.

Do sportovní oblasti poputuje v rámci 2. kola dotací z městského rozpočtu téměř 400 tisíc korun. 

V rámci dalších bodů programu jednání zastupitelstva schvalovali zastupitelé poskytnutí dotace pro TJ Slovan Havířov a Sportovní klub stolního tenisu (SKST) Baník Havířov. TJ Slovan může počítat s podporou města 1,2 milionu korun na rekonstrukci fotbalového stadionu na Šumbarku. Na tu dostane také státní dotaci 1,8 milionu korun. Na realizaci stavby Centra reprezentace stolního tenisu dostane SKST od města 20 milionů korun a stejnou částku od státu.

Bezplatná přeprava MHD pro děti a mladistvé a seniory od 65 let

Zastupitelé odsouhlasili navýšení výdajové části městského rozpočtu o 3 600 000 Kč, kterými bude město financovat zvýšenou ztrátu z provozu MHD v druhé polovině letošního roku z důvodu zavedení bezplatné přepravy pro cestující do 18 let věku a pro cestující nad 65 let věku. Změnu tarifních podmínek MHD schválila Rada města a odsouhlasením úpravy rozpočtu jejich rozhodnutí dnes posvětili zastupitelé. Nové tarifní podmínky MHD budou platit už od 1. července.

Úpravou tarifních podmínek MHD město mj. reaguje na usnesení vlády, kterým vláda schválila nařízené slevy jízdného v příměstské autobusové a železniční dopravě pro cestující od 6 do 18 let, studenty od 18 do 26 let a cestující starší 65 let ve výši 75 % základního jízdného. Ty by měly platit pravděpodobně od 1. září. „Chceme zajistit výhodné podmínky také pro cestující MHD provozované na území města, na které se nařízení vlády nevztahuje,“ vysvětlila havířovská primátorka Jana Feberová. 

Město Havířov není provozovatelem havířovské MHD. Tu provozuje ČSAD Havířov, kterou město dotuje ze svého rozpočtu. Doposud mají starobní důchodci v Havířově mimo dopravní špičku poloviční jízdné a pro seniory od 70 let je v Havířově MHD zcela zdarma. Děti a mladiství od 6 do 15 let mají zatím při nákupu jedné jízdenky poloviční jízdné, u dlouhodobého jízdného je jízdné za polovinu pro děti a mladistvé včetně studentů do 26 let. „S ohledem na složení obyvatel Havířova a jejich potřeby upravíme rozpočet města a našim mladým cestujícím a seniorům umožníme jezdit zcela zdarma. Město hospodaří velmi dobře, a proto můžeme tyto zvýšené náklady na dopravu pokrýt z městských zdrojů,“ uvedl ekonomický náměstek primátorky Josef Bělica.

„Už nyní doplácíme ročně na provoz havířovské městské hromadné dopravy okolo 70 milionů korun ročně, což rozhodně není malá částka. Jako město květin a zeleně však musíme podporovat, aby lidé využívali hromadnou dopravu. Bez ohledu na problémy s parkováním nám jde zejména o životní prostředí,“ řekl hospodářský náměstek primátorky Havířova Karel Šlachta. 

Nadále budou děti do 6 let v doprovodu osoby starší 10 let moci cestovat zcela zdarma bez nutnosti prokazovat nárok na bezplatnou přepravu. Cestující od 6 do 18 let a nad 65 let, kteří budou chtít jezdit havířovskou městskou dopravou zdarma, si nově budou moci na kartu ODIS nahrát bezplatnou roční jízdenku. „Tyto skupiny obyvatel jsou na využívání MHD do značné míry závislé. Tato změna by mohla napomoci ke zvýšení kvality jejich života,“ uvedla náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj Alena Zedníková.

Linka č. 410 MHD bude prodloužena

Ohledně navýšení provozní ztráty dopravce ČSAD Havířov v roce 2018 jednali zastupitelé také v souvislosti s prodloužením linky MHD č. 410. Ze svého rozpočtu město uvolní dalších 126 tisíc korun.

Obyvatelé Dolních Datyní tak budou moci od 1. srpna MHD cestovat přes centrum města až na šumbarské náměstí TGM bez přestupu, nejprve 3 spoji pro každý směr během pracovních dnů a od 1. září pak 6 spoji pro každý směr během pracovních dnů.

V rámci přípravy nových jízdních řádů platných od 9. prosince 2018 město následně provoz linky č. 410 vyhodnotí a s přihlédnutím k připomínkám občanů a svým ekonomickým možnostem rozsah dopravy na této lince případně upraví.
 

 
 
Tisk Poslat e-mailem