Zapojte se do on-line ankety na téma sociální služby

31Květen 2022

Anketa je anonymní a Vaše názory, připomínky a nápady budou cennými informacemi pro vytvoření nového komunitního plánování sociálních služeb v Havířově. Nejdůležitějšími účastníky komunitního plánování jste Vy občané – uživatelé sociálních služeb. Váš pohled je proto v komunitním plánování sociálních služeb nepostradatelný. Právě Vy v probíhající anketě vyjádřete svůj pohled, vyslovte se k tomu, co vnímáte jako nejlepší a nejpotřebnější, a spolupodílejte se tak na utváření podoby sociálních služeb v našem městě.

Dotazník k vyplněníhttps://www.survio.com/survey/d/anketaproverejnosthavirov

Posláním komunitního plánování je zajišťování dostupnosti sociálních služeb a zároveň potřeb, které nejsou naplněny. Slovo komunitní dává tušit, že celé plánování sociálních služeb probíhá za účasti komunity - v případě sociálních služeb se tedy jedná zejména o zástupce uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, ale i další veřejnosti, jíž je téma sociálních služeb blízké.

Děkuje odbor sociálních věcí Magistrátu města Havířova.

Tisk Poslat e-mailem