Žadatelé o dotace z rozpočtu města Havířova pro rok 2021 mohou už teď zasílat své žádosti

15Září 2020

Jednotlivci, spolky, kluby, zájmová sdružení a ostatní neziskové subjekty s kvalitími a prospěšnými nápady či záměry mohou získat na svou činnost nebo projekt finanční dotaci.

Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova se řídí Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova, které určují dva řádné termíny pro doručení žádostí o poskytnutí dotace:

nejpozději do 31. října 2020 (pro následující kalendářní rok)

nejpozději do 31. března 2021 (pro projekty v daném roce)

Žádosti o dotace přijímá odbor školství a kultury Magistrátu města Havířova. K žádosti o dotaci musí být přiloženy všechny povinné doklady dle přílohy č. 1 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova. Žádáme občany, aby vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace své žádosti zasílali prostřednictvím datové schránky nebo poštou. V případě nutnosti lze dokumenty odevzdat také na podatelně Magistrátu města Havířova.

Text Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova, včetně všech souvisejících formulářů, je zveřejněn na webových stránkách města v sekci Životní situace ZDE:

 

Tisk Poslat e-mailem