Žadatelé o dotace z rozpočtu města Havířova pro rok 2021 mohou už teď zasílat své žádosti

15Září 2020

Také letos mohou jednotlivci, spolky, kluby, zájmová sdružení a ostatní neziskové subjekty s kvalitími a prospěšnými nápady či záměry získat na svou činnost nebo projekt finanční dotaci.

Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova se řídí Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova, které určují dva řádné termíny pro doručení žádostí o poskytnutí dotace:

nejpozději do 31. října 2020 (pro následující kalendářní rok)

nejpozději do 31. března 2021 (pro projekty v daném roce)

Žádosti o dotace přijímá odbor školství a kultury Magistrátu města Havířova. K žádosti o dotaci musí být přiloženy všechny povinné doklady dle přílohy č. 1 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova.

Text Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova, včetně všech souvisejících formulářů, je zveřejněn na webových stránkách města v sekci Životní situace ZDE:

Pro žadatele o dotaci je v tomto roce opět organizován edukativní seminář „Jak správně podat žádost o dotaci a bezchybně zpracovat vyúčtování“. Pozvánku na seminář najdete v příloze pod tímto článkem. Na semináři se dozvíte vše, co je pro zdárné podání žádosti o dotaci a její následné vyúčtování nutné udělat.

Tisk Poslat e-mailem