Žadatelé o dotace z rozpočtu města Havířova pro následující rok mohou zasílat žádosti do konce října

1Říjen 2021

Také letos mohou jednotlivci, spolky, kluby, zájmová sdružení a ostatní neziskové subjekty s kvalitními a prospěšnými nápady či záměry získat na svou činnost nebo projekt dotaci z rozpočtu statutárního města Havířova.

Jejich poskytování se řídí Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova, které určují dva řádné termíny pro doručení žádostí o poskytnutí dotace:

nejpozději do 31. října 2021 (pro následující kalendářní rok)

nejpozději do 31. března 2022 (pro projekty v daném roce)

Žádosti o dotace přijímá odbor školství a kultury Magistrátu města Havířova. K žádosti musí být přiloženy všechny povinné doklady dle přílohy č. 1 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova.

Text Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova, včetně všech souvisejících formulářů, je zveřejněn na webových stránkách města v sekci Životní situace ZDE:

Tisk Poslat e-mailem