Zachování odbočení z Rudné na havířovský Šumbark zajistí radar a úprava křižovatky

20Listopad 2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR se chystá zahájit stavební úpravy křižovatky silnice I/11 na příjezdu do Havířova. Odborně plánovaným zásahem do současné situace dojde k zamezení levého odbočení od Šumbarku na silnici I/11 směr Havířov-centrum, zatímco levé odbočení z komunikace I/11 směr Šumbark zůstane plně zachováno. S pracemi se začne v pondělí 23. listopadu 2020 a do Vánoc by mohlo být hotovo.

V rámci přestavby aktuální křižovatky bude provedena úprava středového dělícího pásu a změní se vodorovné i svislé dopravní značení. Připravuje se též instalace betonových svodidel a dalších bezpečnostních prvků, jakými jsou například reflexní balisety. Snížení rychlosti automobilů vyjíždějících z Havířova zajistí úsekové měření, aby odbočení na Šumbark bylo bezpečné.

Změnám a co nejlepšímu řešení, které by přineslo nejbezpečnější a nejplynulejší provoz před branami centra Havířova, předcházela dlouhá a náročná jednání města Havířova s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Důvody objasňuje náměstek primátora pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec: „Už v minulosti jsme nesouhlasili s návrhy Ředitelství silnic a dálnic ČR, mezi nimiž bylo i úplné zrušení odbočky na městkou část Šumbark ze silnice I/11. Báli jsme se přetížení velkého kruhového objezdu. Vznikaly by kolony a nebezpečné situace.“

Vedení města Havířova navrhlo řešení, které se v následujících dnech bude nakonec i realizovat. „Těch návrhů na řešení bylo několik a mezi nimi právě i uzavření levého odbočení ze Šumbarku směrem do Havířova (ze silnice II/479 na silnici I/11) a úsekové měření. Pro zachování levého odbočení z Rudné na Šumbark bylo zpomalení rychlosti na výjezdu z Havířova na Ostravu podmínkou. Účel je jediný, zvýšit bezpečnost provozu. Tedy nás všech,“ vysvětluje primátor města Havířova Josef Bělica.

Myslet hlavně na bezpečnost je víc než na místě, jelikož upravovaná křižovatka byla na Dopravní konferenci vyhodnocena jako jedna z nejrizikovějších v Moravskoslezském kraji. Rychlost projíždějících automobilů v daném úseku byla stanovena na 50 kilometrů za hodinu, aby vozidla přijíždějící od Ostravy a odbočující na městkou část Šumbark mohla bezpečně odbočit. Jak už bylo uvedeno výše, úprava křižovatky silnice I/11 na příjezdu do Havířova začne v pondělí 23. listopadu 2020 a pokud počasí dovolí, do vánočních svátků by mělo být vše hotovo.

Tisk Poslat e-mailem