Začátkem října se začne budovat cyklostezka na Národní třídě

14Září 2023

Začátkem října 2023 se město Havířov chystá pokračovat v realizaci dalšího úseku cyklostezky, která bude navazovat na již zrealizovanou na Dlouhé třídě a končit bude u světelné křižovatky na ulici Na Nábřeží.

Práce budou probíhat v několika etapách, přičemž v případě příznivého počasí je v plánu letos dokončit úsek od Dlouhé třídy po ulici Širokou, kde kromě předláždění části chodníku na obousměrnou cyklostezku o šířce 2 metrů dojde i k přeložce veřejného osvětlení a zásahu do komunikace do nadměrně širokého jízdního pruhu ve směru na Český Těšín. Práce na všech etapách nové cyklostezky zaberou zhruba rok a předpokládané náklady činí asi 13 milionů korun. Po dobu stavby budou občané v daných úsecích oplocenými koridory naváděni a bezpečně provedeni staveništěm, přesto prosíme o zvýšenou pozornost a opatrnost. Činnost provozoven bude zachována, za vzniklé komplikace se omlouváme.

Odbor územního rozvoje

Tisk Poslat e-mailem