Za provozování zahrádek restaurací na veřejném prostranství se od roku 2024 v Havířově platí

7Únor 2024

Od nového roku 2024 je v platnosti Obecně závazná vyhláška statutárního města Havířova o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Nově se tato vyhláška dotkne i provozovatelů místních restaurací s terasou či předzahrádkou, které jsou umístěny na pozemcích města. Od letošního roku je užívání veřejného prostranství pro tyto účely zpoplatněno.

Pro účel poplatku za umístění zařízení předzahrádky je statuární město Havířov rozděleno na zónu A – části města: Havířov-Město, Havířov-Podlesí, Havířov-Šumbark a zónu B – ostatní části města. V zóně A je poplatek určen na 40/m2 korun za týden nebo 150/m2 korun za měsíc užívaného veřejného prostranství, v zóně B pak 30/m2 korun za týden nebo 110/m2 za měsíc. Období, kdy se předzahrádky mohou provozovat, je od 1. dubna do 30. listopadu, tedy po dobu 8 měsíců. Účelem poplatku, jako ve většině měst České republiky, je především regulace chování provozovatelů předzahrádek hospod a restaurací.

Úkolem města je, mimo jiné, udržovat na území Havířova řád, čistotu a bezpečnost. Řád znamená platit poplatky za užívání veřejného prostranství. Čistota a bezpečnost v tomto případě znamená odstranění vybavení předzahrádek na mimosezónní měsíce, aby chodníky a pěší zóny mohly plně sloužit chodcům, a mohla být řádně a bez překážek vykonávána zimní údržba a běžný úklid v rámci města. Výnos do městské kasy z těchto konkrétních poplatků bude za 8 sezonních měsíců zhruba 2 miliony korun,“ popsal důvody poplatku pro provozovatele předzahrádek náměstek pro ekonomiku a správu majetku Ondřej Baránek.

Obecně závazná vyhláška nabyla platnosti prvním dnem roku 2024. Zpoplatněná veřejná prostranství jsou graficky vyznačena na webu města Havířova v sekci Geoportál, plné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Havířova o místním poplatku za užívání veřejného prostranství je k nalezení v sekci Vyhlášky a nařízení.

Tisk Poslat e-mailem