Z rozpočtu města Havířova se v 2. kole dotací rozdělilo 4,7 milionu korun

30Červen 2020

Zastupitelé města Havířova schválili na svém 14. zasedání dotace pro společenské, kulturní, osvětové nebo sportovní činnosti a akce, jejichž organizátoři si zažádali o podporu z městského rozpočtu. V rámci druhého kola dotačního řízení bylo podáno 22 žádostí v mimosportovní sféře a 15 žádostí ve sportovní sféře.

Do sportovní oblasti poputuje v rámci druhého kola dotačního řízení z městského rozpočtu 1,3 milionů korun. Pro mimosportovní sféru zastupitelé odsouhlasili ve druhém kole dotačního řízení poskytnutí dotací v celkovém objemu 3,4 milionu korun.

„Pěti sportovním subjektům byla poskytnuta dotace na jejich celoroční činnost a dalším pěti na jednotlivé projekty. Mezi projekty podpořenými dotací z rozpočtu statutárního města Havířova je například již tradiční běžecký závod Havířovská desítka,“ uvedl radní pro sport Daniel Vachtarčík. V mimosportovní oblasti byla podpora ve 2. dotačním kole směřována do sociální, kulturní a školské oblasti a do zdravotnictví, kde směrovala nejvýznamnější podpora. Mezi kulturními projekty Zastupitelstvo města Havířova podpořilo například oslavu 100. výročí vzniku Kroužku krojovaných horníků dolu František.

V rámci prvního kola dotačního řízení pro rok 2020 bylo podáno 172 žádostí v mimosportovní sféře a 90 žádostí ve sportovní sféře. Do sportovní oblasti putovalo z městského rozpočtu 31,3 milionů korun. Pro mimosportovní sféru zastupitelé odsouhlasili v prvním kole dotačního řízení finance v celkovém objemu téměř 11,4 milionů korun. „Z těchto peněz se podpoří činnost a akce subjektů ze sociální, kulturní nebo školské oblasti, oblasti partnerských vztahů, prevence kriminality a protidrogové prevence a také oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví,“ uvedla náměstkyně pro školství a kulturu Jana Feberová.

--

V roce 2019 obdrželo statutární město Havířov celkem 345 žádostí o dotaci, z nichž bylo podpořeno celkem 301 žádostí celkovou částkou ve výši téměř 56 milionů korun.

Tisk Poslat e-mailem