Výzva pro všechny havířovské seniory, přihlaste se do dalšího ročníku Akademie třetího věku

18Říjen 2023

Město Havířov společně s vysokou školou PRIGO opět zahajuje Akademii třetího věku. Během října 2023 bude zahájena výuka dalšího ročníku. Studium v rámci Akademie třetího věku je dvouleté a zahrnuje výuku cizího jazyka, obsluhy osobního počítače a internetu, vybraných otázek z oblasti sociologie, péče o zdraví, práva, ekonomie, historie, geografie a další. Akademie je určena občanům města Havířova ve starobním, částečně invalidním nebo invalidním důchodu, bez věkového omezení a bez dalších kvalifikačních nároků. Studium je hrazeno městem, účastníci se podílejí pouze minimální částkou 500,- Kč/semestr. Výuka bude probíhat každé úterý od října 2023 do června 2025 v učebnách Vysoké školy PRIGO v Havířově, Vítězslava Nezvala 801/1. Zájemci se mohou hlásit na studijním oddělení u paní Kateřiny Ondriášové, nebo na telefonním čísle 596 411 350 či e-mailové adrese katerina.ondriasova@prigo.cz.

Další informace najdete na www.vs-prigo.cz/institut-celozivotniho-vzdelavani/

Tisk Poslat e-mailem