Vize města 2020+

6Srpen 2019

Žádáme občany o vyplnění dotazníku v sekci Nepřehlédněte.

Statutární město Havířov bude v letošním roce zpracovávat základní koncepční dokument Vize města 2020+“, který pomocí vizí, cílů a opatření stanoví budoucí směřování města a to s výhledem do roku 2028.

Dotazník, který obsahuje 25 otázek, je možné vyplnit na webových stránkách města v sekci Nepřehlédněte nebo na oficiálních facebookových stránkách Havířova. Vámi poskytnuté informace budou anonymní a poslouží ke statistickému zpracování dat. Zúčastnit se průzkumu je možné do 16. srpna 2019.

Dotazníkové šetření bude probíhat v rámci projektu „Zpracování strategických dokumentů SMH“, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.

  

Tisk Poslat e-mailem