Virtuální realita bude pomáhat s biologií nebo chemií žákům na ZŠ Marie Pujmanové

9Únor 2021

Zastupitelstvo města Havířova na svém lednovém zasedání schválilo budoucí financování projektu na Základní škole Marie Pujmanové v Havířově-Šumbarku „Virtuální realita na ZŠ M. Pujmanové“ v celkové výši 648 576 tisíc korun. Žákům pomůže s pochopením učiva především v přírodovědných předmětech.

Tento senzační projekt bude dětem pomáhat získávat znalosti a vědomosti s pomocí využití té nejmodernější technologie a postupů. Plně tak nahradí a v mnohém i předčí klasické výukové pomůcky. Finančně to sice náročné je, ale stojí to za to. Viruální realita bude v budoucnu jistě žádána i v dalších havířovských školách, ale protože pan ředitel byl prvním, kdo přišel s nápadem vyzkoušet virtuální realitu, bude pro tento projekt ZŠ M. Pujmanové pilotní školou.“ S nadšením popisuje nový projekt náměstkyně pro školství a kulturu Jana Feberová.

Virtuální realita umožňuje práci s modely objektů a procesy, které v reálném životě nelze vlastním okem spatřit, případně jsou příliš nebezpečné. Interaktivita podporuje u žáků a studentů tvořivost a umocňuje zážitek spojený s probíranou látkou. K tomu chce ZŠ Marie Pujmanové využít produkt „VIRTUAL LAB Edu Pack“ dodávaný společností Virtual Lab s.r.o.

Původní zahájení projektu bylo plánováno na září 2020. S ohledem na uzavření škol z důvodu zamezení šíření koronaviru a z důvodu nutnosti vyřešit zajištění financování před samotnou realizací projektu, bylo zahájení posunuto na období od 1. března 2021 do 29. února 2024.

Tisk Poslat e-mailem